Máte myslenie a vlastnosti podnikateľa?

Mnohí ľudia, ktorí snívajú o tom, že raz budú riadiť svoju vlastnú firmu, sa často sami seba pýtajú, či sa ich sny môžu niekedy zmeniť na realitu. Nasledovný test vám pomôže ohodnotiť váš podnikateľský potenciál. Test bude vyhodnotený až po zodpovedaní všetkých 50 bodovaných otázok a 5 záverečných nebodovaných otázok, ktoré majú len rozlišovací charakter. Smelo do toho:)

Test podnikateľských vlastností

1. Ste pripravený/á robiť ústupky a kompromisy v rodinnom živote na úkor úspechu v podnikaní? *
2. Ste typ individualistu, ktorý keď sa rozhodne niečo urobiť, tak to jednoducho urobí a nič ho pri tom nezastaví? *
3. Keď začínate plniť nejakú úlohu, stanovíte si na začiatku sám/sama pre seba jasný cieľ? *
4. Keď sa zastavíte na mŕtvom bode v napríklad na pracovnej porade, ste obyčajne vy ten/tá, ktorý/á sa chopí iniciatívy a posunie riešenie problému vpred? *
5. Chodíte sa obyčajne pýtať o radu k ľuďom/kolegom, ktorí sú starší a skúsenejší od vás? *
6. Keď si dobre splníte svoje úlohy, máte pocit uspokojenia z dobre vykonanej práce? *
7. Ste zvyknutý prehrávať? *
8. Po niekoľkých nezdaroch v projekte máte vnútornú silu vzchopiť sa a začať znova od začiatku? *
9. Máte radi pocit závislosti na iných ľuďoch? *
10. Páčilo by sa vám pracovať na projektoch, ktorých výsledky a ovocie sa môže dostaviť najskôr po piatich rokoch? *
11. Rozbiehali ste niekedy projekty v treťom sektore (občianske združenia, neziskové organizácie), prípadne projekty, ktoré si vyžadovali na začiatok získať nejaký základný kapitál? *
12. Pochádzate z podnikateľskej rodiny (vaši rodičia alebo starí rodičia majú/mali svoje podnikanie)? *
13. Keď rozmýšľate o svojej budúcnosti, predstavujete si v duchu ako riadite svoje vlastné podnikanie? *
14. Rozmýšľate často nad svojou prácou a navrhujete zlepšenia v činnostiach, ktoré v práci vykonávate? *
15. Ak sa rieši nejaký pracovný problém, ste obyčajne schopný prísť s viac než jedným riešením? *
16. Máte medzi 25 a 40 rokov? *
17. Záleží vám na tom, čo si o vás myslia ostatní? *
18. Ste ochotný riskovať ak nejaká príležitosť podľa vás stojí za to? *
19. Je pre vás ľahké presvedčiť iných ľudí, aby pre vás niečo urobili? *
20. Zasvätil vás niekto zo svojich blízkych do vlastných skúseností o tom, ako rozbiehal svoje podnikanie? *
21. Uprednostňujete organizáciu úloh a termínov skôr než ich začnete plniť? *
22. Bývate často chorý/á? *
23. Prijímate radi rôzne výzvy len preto, aby ste si dokázali, že ich dokážete zvládnuť? *
24. Boli ste niekedy prepustený/á z práce? *
25. Pristihnete sa pritom, že často premýšľate o nových podnikateľských nápadoch? *
26. Nechávate rozhodovať iných (priateľa; priateľku) o tom, čo budete robiť vo voľnom čase? *
27. Ukončili ste štúdium s vyznamenaním? *
28. Prispôsobovali ste sa počas štúdia väčšinovému názoru kolektívu? *
29. Zúčastňovali ste sa na rôznych mimoškolských aktivitách (napr. v oblasti športu)? *
30. Ste detailista? Dávate si záležať na detailoch? *
31. Ste ochotný/á vypočuť si a zvážiť aj odlišný názor na riešenie problému za účelom dosiahnutia požadovaných výsledkov? *
32. Ste najstarší/ia z vašich súrodencov? *
33. Pomáhali ste pravidelne v domácnosti aj keď ste mali menej ako 10 rokov? *
34. Dokážete sa plne koncentrovať na splnenie určitej úlohy počas vopred stanoveného obdobia? *
35. Znamená pre vás pojem sebarealizácia niečo viac ako len mať možnosť míňať peniaze na svoju osobnú spotrebu? *
36. Snažíte sa zobrať si z každej (aj zlej) situácie niečo dobré? *
37. Klamete ostatných, ak určité plány nevyšli podľa vašich predstáv? *
38. Obľubujete riešiť úlohy, pri ktorých nepoznáte všetky potenciálne riziká? *
39. Motivuje vás riešiť úlohu, keď ostatní sa už vzdali a hovoria, že sa s tým nič nedá urobiť? *
40. Dokážete pracovať dlhé hodiny, aby ste dosiahli svoj cieľ? *
41. Máte radosť z toho ak môžete sami rozhodovať o svojej práci? *
42. Viete si priznať chybu, poučiť sa a pokračovať v práci bez toho, aby ste sa na všetko vykašľali? *
43. Máte vlastné úspory, resp. nejaké osobné investície? *
44. Beriete omyly a chyby, ktoré ste urobili, športovo a ako súčasť školy života? *
45. Orientujete sa viac na ľudské vzťahy ako na ciele? *
46. Rozhodujete sa v pracovnej oblasti najmä sám/sama a podľa svojho vlastného uváženia? *
47. Rozoberajú ostatní ľudia formu a štýl vašej konverzácie viac ako úlohy, ktoré z nej vyplynuli? *
48. Dokážete si stáť za svojim názorom aj napriek kritike ostatných ľudí? *
49. Spávate len toľko, koľko je nutné, aby ste boli svieži. Nerád/a vylihujete v posteli. *
50. Máte jasnú predstavu o tom, čo chcete robiť o 10 rokov? *
Ste *
Vaše najvyššie ukončené vzdelanie *
Momentálne ste (patríte do skupiny) *
Plánujete začať podnikať v období najbližších 12 mesiacov? *
Plánujete vôbec niekedy podnikať? *

Vyhodnotenie testu


Skóre od 30 do 50 bodov indikuje, že disponujete nevyhnutnými vlastnosťami na to, aby ste sa v budúcnosti stali podnikateľom. Ak je vaše skóre nižšie ako 30 bodov, vaše rozhodnutie podnikať by ste mali opätovne zvážiť.

Dosiahli ste viac ako 30 bodov? Staňte sa fanúšikom našej facebook stránky.