Eurobarometer 2012: Slováci nezmenili svoju mienku o podnikateľoch

Martin Piko | 07.06.2013
Eurobarometer 2012: Slováci nezmenili svoju mienku o podnikateľoch

Prečo málo Európanov zakladá vlastné podniky? Prečo málo Európskych podnikov zaznamenáva rast? Podnikanie a samostatne zárobková činnosť je jeden z kľúčových činiteľov k dosiahnutiu udržateľného rastu. Eurobarometer je súhrn prieskumov verejnej mienky z rôznych oblastí života v Európskej únii. Najnovší prieskum "Podnikanie v EÚ i mimo nej", uskutočnený v roku 2012 zahŕňa 40 krajín, vrátane Slovenska. Telefonicky oslovených bolo viac ako 42 tisíc respondentov z rôznych sociálnych a demografických skupín.

 

Je možné, aby ste sa počas nasledujúcich 5 rokov stali samostatne zárobkovo-činnými osobami?

Kladne odpovedalo 34% Slovákov, čo je oproti roku 2009 nárast o 12%. Nárast podielu respondentov, ktorí vidia samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej SZČ) ako uskutočniteľnú zaznamenala väčšina krajín EÚ.  Mimo EÚ zaznamenali nárast iba štyri krajiny. Najväčší pokles respondentov s kladnou odpoveďou zaznamenal Island (pokles o 21 bodov). Napriek tomu však stále 31% respondentov v Írsku vidí SZČ ako uskutočniteľnú, čo je takmer na úrovni Slovenska (34%). Za uskutočniteľnú považuje SZČ 36% všetkých opýtaných mužov, oproti 26% opýtaných žien. Takmer polovica (44%) oslovených vo veku 25-39 rokov považuje samostatnú zárobkovú činnosť za možnú, no až 80% respondentov vo veku nad 55 rokov už nie.

Slováci uprednostňujú zamestnanie pred podnikaním menej ako v roku 2009

V roku 2009 tri štvrtiny Slovákov uviedli, že jedným z dôležitých motívov pre začatie podnikania bola nespokojnosť s ich dovtedajšou prácou alebo situáciou. Vtedy to bol najvyšší nárast oproti roku 2007 (z 59 % na 75 %). V roku 2012 zaznamenalo Slovensko pri tejto otázke naopak najväčší pokles na iba 51%. Slovensko je však jednou zo štyroch krajín, kde poklesol podiel respondentov, ktorí by boli radšej zamestnancami ako samostatne zárobkovo činnými osobami zo 65% v roku 2009 na 61% v roku 2012.

Slováci sa vo zvýšenej miere boja neúspechu

Viac ako polovica Európanov (55%) uviedla ako dôvod prečo nezačnú podnikať „iné“ dôvody. Druhým najčastejším dôvodom je nedostatok kapitálu alebo finančných prostriedkov (21%, pokles o 3 body). Jeden respondent z ôsmich uvádzal, že súčasná ekonomická klíma nie je dobrá pre start-up (12%, bez zmeny), zatiaľ čo 8% si myslí, že nemajú schopnosti byť samostatne zárobkovo činnými osobami (nárast o 1 bod). Ďalšie dôvody boli žiadny podnikateľský nápad (7%, pokles o 1 bod), ťažkosti pri zlaďovaní samostatnej zárobkovej činnosti s rodinnými záväzkami (6%, pokles o 2 body), riziko zlyhania a jeho následky (5%, pokles o 1 bod), alebo bremeno byrokracie (4%, nárast o 1 bod).
Štvrtina Slovákov (25%), ktorí odpovedali, že podnikanie pre nich nie je reálne, nezačne podnikať kvôli nedostatku kapitálu, 15% kvôli nepriaznivým ekonomickým podmienkam, 11% kvôli rodinným záväzkom, 10% kvôli riziku neúspechu, 9% kvôli nedostatku podnikateľských zručností, 7% nemá žiadny podnikateľský nápad, ďalších 7% prekáža byrokracia a zvyšných 38% oslovených Slovákov uviedlo „iné“ dôvody (nárast o 20 bodov). Zaujímavosťou je, že Slovensko je jedinou krajinou EÚ, v ktorej až 10% respondentov uviedlo ako dôvod, prečo pre nich nie je podnikanie reálne, riziko neúspechu.

Je pre Vás podnikanie vhodná možnosť v najbližších piatich rokoch?

Jedna tretina (32%) respondentov EÚ tvrdí, že samostatne zárobková činnosť je vhodná a dve tretiny (65%) tvrdí, že nie je. Táto otázka nebola položená v predchádzajúcich prieskumoch, preto nie je možné porovnanie. Až 76% Slovákov považuje možnosť stať sa samostatne zárobkovo-činnou osobou v najbližších piatich rokoch ako nevhodnú možnosť. Až 51% opýtaných vo veku 15 – 24 rokov považuje podnikanie ako vhodné. Napriek tomu 48% oslovených Slovákov nikdy ani nepremýšľalo nad začatím biznisu, oproti výsledkom z roku 2009 je to však priaznivý posun (o 23% menej). Už iba 43% opýtaných Slovákov si myslí, že je ťažké získať dostatočné informácie o tom, ako začať podnikať. Posun názoru Slovákov oproti roku 2009 je kladný o 9%.

Európania majú najväčší strach z podnikania kvôli riziku bankrotu

Riziko bankrotu odrádza takmer polovicu všetkých respondentov v EÚ od začatia ich vlastného podnikania. Väčšina respondentov z EÚ (87% bez zmeny oproti roku 2009) súhlasí s tým, že podnikatelia prinášajú ekonomické výhody a zamestnanosť, no mnoho z nich si tiež myslí, že majú sebecké motívy. V roku 2009 súhlasila s názorom, že podnikatelia len využívajú prácu iných ľudí, menej ako polovica respondentov z EÚ. V roku 2012 si to myslí už väčšina respondentov  z EÚ (57%, nárast o 8 bodov). Dokonca si to myslí až 80% oslovených Slovákov (nárast o 7 bodov).
Taktiež väčšina respondentov v EÚ (52%, pokles o 2%) súhlasí s názorom, že podnikatelia sa starajú len o svoje vlastné vrecká. Tento názor zdieľa aj väčšina oslovených Slovákov (59%), v porovnaní s rokom 2009 si to však myslí o 10% Slovákov menej. Podiel respondentov, ktorí vidia zhruba nepriaznivo aj top manažérov veľkých spoločností sa zvýšil najviac v Českej republike (41%, nárast 15 bodov) a na Slovensku (29%, nárast 10 bodov).

Verejná mienka o podnikateľoch sa nikde výrazne nezhoršuje

Verejná mienka o podnikateľoch sa od roku 2009 zlepšila v 11 členských štátoch, najviac v Španielsku (62%, nárast 14 bodov). Zhoršila sa v 10 krajinách EÚ, najviac v Portugalsku (46%, -15 bodov). 34% Slovákov pozerá na podnikateľov skôr priaznivo (žiadna zmena oproti 2009), 53% neutrálne (nárast o 1 bod) a 10% opýtaných Slovákov skôr nepriaznivo (zlepšenie o 3 body).
Medzi krajiny, v ktorých respondenti prejavili najvyšší záujem o podnikanie, sa radia Turecko (82%) a Brazília (63%). Na Slovensku by uprednostnilo podnikanie pred zamestnaním tretina oslovených (33%).

Zdroj: spracované na základe
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/eurobarometer/index_en.htm
 


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.