Hotovosť je kráľ alebo prečo zostavovať prehľad peňažných tokov...

Redakcia Podnikajte.sk | 19.06.2011
Hotovosť je kráľ alebo prečo zostavovať prehľad peňažných tokov...

Môže mať podľa vás ziskový podnik finančné problémy? Alebo tá istá otázka z opačného konca - musí vždy mať stratový podnik finančné problémy? Odpoveď znie na prvý pohľad nelogicky. Aj ziskový podnik sa môže dostať do finančných ťažkostí a naopak aj niekoľko rokov stratový podnik nemusí mať nevyhnutne finančné problémy. Rozmýšľate ako je to možné?

Dôvod je celkom prozaický. Je ním skutočnosť, že v podvojnom účtovníctve sa výnosy nerovnajú príjmom a náklady nie sú totožné s výdavkami. Tým pádom ani výsledok hospodárenia nekorešponduje s hotovosťou, ktorú má podnikateľ k dispozícii.

Skutočný tok peňažných prostriedkov v podniku zachytáva prehľad peňažných tokov (angl. cash flow). Potreba zostavovania prehľadu peňažných tokov je daná tým, že v podvojnom účtovníctve sa rešpektuje tzv. akruálny princíp, čo znamená, že náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia a nie do obdobia, v ktorom sa prejavujú ako príjmy, resp. výdavky.

Príjmy a výdavky ako prejavy peňažných tokov v podvojnom účtovníctve môžu byť s tokom nákladov a výnosov v časovom alebo vecnom nesúlade.

Časový nesúlad, ktorý sa v podvojnom účtovníctve rieši tzv. časovým rozlišovaním, vzniká v nasledovných prípadoch:

 • náklady bežného účtovného obdobia vecne a časovo s ním súvisiace neboli zaplatené v danom účtovnom období (napr. nájomné platené pozadu..),
 • náklady vecne a časovo súvisiace s nasledujúcim účtovným obdobím boli uhradené už v bežnom účtovnom období, (napr. predplatné tlače..)
 • výnosy bežného obdobia vecne a časovo s ním súvisiace neboli skutočným príjmom bežného obdobia, (napr. dodatočná úhrada škody od poisťovne..)
 • výnosy vecne a časovo súvisiace s nasledujúcim obdobím boli príjmom už v bežnom účtovnom období (napr. príjem nájomného plateného vopred..).

Medzi nákladmi a výdavkami a medzi výnosmi a príjmami existuje aj vecný nesúlad vďaka tomu, že existujú:

 • náklady, ktoré nie sú výdavkami (napr. odpisy, tvorba rezerv..),
 • výdavky, ktoré nie sú nákladmi (napr. splátky istiny úverov, nákup dlhodobého majetku..),
 • výnosy, ktoré nie sú príjmami (napr. aktivácia, t.j. výroba strojov pre samotný podnik a podobne)
 • príjmy, ktoré nie sú výnosmi (napr. príjem bankového úveru, príjem peňažného vkladu do podnikania..)

Z dôvodu neschopnosti podvojného účtovníctva priamo poskytovať informácie potrebné pre riadenie peňažných tokov a vývoja hotovosti vznikla potreba oddeleného sledovania peňažných tokov v samostatnom prehľade peňažných tokov.

Prehľad peňažných tokov je súčasťou účtovnej závierky a slúži k analýze tvorby a použitia peňažných prostriedkov v podniku za dané obdobie. Cieľom zostavovania prehľadu je preukázať celkové zdroje peňažných prostriedkov a ich použitie v členení na tri skupiny:

 • na bežnú hospodársku činnosť,
 • na investičnú činnosť,
 • na finančnú činnosť.

Podobne ako bola rozvedená položka zisku vo výkaze ziskov a strát možno sledovať pohyb peňažných prostriedkov v prehľade hotovostných tokov. Kladnou tokovou veličinou sú príjmy peňažných prostriedkov, zápornou naopak výdavky. Rozdiel v prehľade musí byť zhodný s rozdielom medzi konečným a začiatočným stavom peňažných prostriedkov zo súvahy.

Náš tip: O metódach zostavovania peňažných tokov sa dočítate v nasledovnom článku.

Náš tip: Na účely zostavovania prehľadu peňažných tokov priamou metódou sme pre vás pripravili interaktívny formulár v rámci online šablóny podnikateľského plánu (dostupná len pre registrovaných a prihlásených užívateľov).

Náš tip:

Zdroj: NARMSP

Dobrá rada: Pre začiatočníkov v podnikových financiách odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

 


Témy:

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.