Prílohy

Redakcia Podnikajte.sk | 06.01.2010
Prílohy

Ako prílohy podnikateľského plánu sa zvyčajne používajú:

a) doklady o splnení legislatívnych podmienok

b) spresnenie informácií uvedených v iných častiach podnikateľského plánu

Doklady o splnení legislatívnych podmienok sú:

  • živnostenský list alebo koncesná listina,
  • výpisy z obchodného a živnostenského registra,

Na spresnenie informácií uvedených v iných častiach podnikateľského plánu sa v prílohe uvádzajú:

  • fotografie a výkresy výrobkov,
  • certifikát kvality,
  • uzavreté kúpne zmluvy
  • absolvované kurzy vedúcich pracovníkov,
  • výkazy účtovnej závierky (finančné výkazy) za minulé obdobie,
  • cenníky a dôležité technické zmluvy,
  • osvedčenia o členstve vo významných združeniach a pod.