Vzorová transferová dokumentácia - 3 ks

V jednom balíku získate tri vzory (editovateľné textové dokumenty) transferovej dokumentácie. Súčasťou produktu je vzorová transferová dokumentácia k prenájmu nehnuteľnosti, k prijatým pôžičkám a nezávislého predajcu.

Dostupnosť tovaru:
Predaj skončil
Obj. číslo:
SAB4
Formát
Pomôcka a šablóna

36,00 € s DPH 30,00 € bez DPH

Vzorová transferová dokumentácia - 3 ks

Čo obsahuje vzorová transferová dokumentácia

Vzorová transferová dokumentácia obsahuje tri samostatné dokumenty, ktoré je možné upravovať v textovom editore (napr. Microsoft Word, OpenOffice Writer). V zmysle usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu transferovej dokumentácie sa rozlišujú tri druhy transferovej dokumentácie: skrátená, základná a úplná. Vzor transferovej dokumentácie k prenájmu nehnuteľnosti a prijatým pôžičkám je vyhotovený ako transferová dokumentácia v skrátenom rozsahu. Dokument má rozsah 11 strán z toho:

  • 8 strán tvorí vzorová transferová dokumentácia,
  • 3 strany obsahujú vysvetlivky k jednotlivým častiam.

Vzor transferovej dokumentácie nezávislého predajcu je vyhotovený ako transferová dokumentácia v základnom rozsahu. Dokument má 33 strán. Táto transferová dokumentácia je praktickým príkladom transferovej dokumentácie v základnom rozsahu. Súčasťou tohto produktu sú aj materiály (vo formáte PDF), v ktorých sú na praktických príkladoch zobrazené a vysvetlené vzťahy medzi závislými osobami.

Kto je autor vzorovej transferovej dokumentácie?

Autorom vzorovej transferovej dokumentácie je daňový poradca Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.