Register účtovných závierok a elektronická komunikácia s daňovými úradmi sa posúva na rok 2014

Veronika Solíková | 10.12.2012
Register účtovných závierok a elektronická komunikácia s daňovými úradmi sa posúva na rok 2014
Finančná správa plánovala od roku 2012 zaviesť elektronickú komunikáciu daňových subjektov s daňovými úradmi. Novela daňového poriadku zaviedla pre niektoré skupiny daňových subjektov povinnosť doručovať podania daňovému a colnému orgánu výlučne elektronicky. Pôvodná účinnosť elektronickej komunikácie bola stanovená na 1.1.2012, schválená bola však ďalšia novela, ktorá posunula účinnosť povinnosti komunikovať elektronicky pre vymedzené daňové subjekty z pôvodného termínu 1. januára 2012 na 1. apríla 2012. Z dôvodu nepripravenosti finančnej správy prejsť na elektronickú komunikáciu sa tento termín vo februári 2012 posúval znova, a to na 1. január 2013. Ani tento termín však nie je pre podnikateľov záväzný. Novela daňového poriadku schválená 5.12.2012 opätovne posunula účinnosť elektronickej komunikácie, a to na rok 2014.

Kto bude povinný komunikovať elektronicky

Podľa § 14 Daňového poriadku je povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami:

a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH),
b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Nová povinnosť komunikovať elektronicky sa vzťahuje na všetky podania, ktoré bude daňový subjekt podávať. Prílohy budú môcť byť naďalej posielané aj v listinnej podobe (teda osobne alebo poštou).

Novela daňového poriadku schválená 5.12.2012 ustanovuje, že podľa § 14 sa postupuje od 1. januára 2014. Elektronické doručovanie na daňový úrad tak bude povinné pre všetky podania vymedzených subjektov od 1. januára 2014, napr. to bude platiť už pre daňové priznanie k DPH za 4. kvartál 2013, ale aj prehľad o zrazených preddavkoch za mesiac december 2013.

Upozornenie: Naďalej však platí, že podávanie súhrnných výkazov k DPH je možné len elektronicky.

Elektronická komunikácia s daňovými úradmi v súčasnosti

Od 1.12.2012 je na stránke finančnej správy sprístupnená aplikácia eDane, ktorá od tohto termínu umožňuje všetkým novým používateľom elektronických služieb registrovať sa na portáli eDane a autorizovať pre elektronickú komunikáciu.

Začiatkom roka 2012 bola spustená aplikácia EZU, cez ktorú bolo možné doručovať podania na daňový úrad elektronicky. Dňa 3.12.2012 však bola väčšina aktívnych používateľov systému EZU premigrovaná na portál Finančnej správy SR a do aplikácie eDane. Elektronické podávanie dokumentov cez aplikáciu EZU bude možné do 31.12.2012. Všetci presunutí používatelia z aplikácie EZU by si mali nainštalovať do svojich počítačov aplikáciu eDane, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy, a prostredníctvom nej naďalej komunikovať s daňovým úradom elektronicky.

Akým spôsobom komunikovať s daňovým úradom a ako si vybaviť bezplatnú elektronickú komunikáciu od 1.1.2014 sa dozviete tu.

Posúva sa aj ukladanie účtovných závierok do registra

Povinnosť ukladať účtovné závierky do registra bola novelou zákona o účtovníctve zavedená v roku 2011, aplikovať sa mala prvýkrát v prípade účtovných závierok zostavených k 31. decembru 2012 a neskôr. Novela daňového poriadku schválená 5.12.2012 posúva aj túto povinnosť. Prvé účtovné závierky, ktoré bude potrebné uložiť do registra, budú účtovné závierky zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr.

Register je informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa ukladajú:

 • riadne individuálne účtovné závierky,
 • mimoriadne individuálne účtovné závierky,
 • priebežné individuálne účtovné závierky,
 • riadne konsolidované účtovné závierky,
 • mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
 • priebežné konsolidované účtovné závierky,
 • súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 • výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a (IFRS) a 22 (konsolidovaná účtovná závierka),
 • správy audítora,
 • individuálne výročné správy obcí,
 • konsolidované výročné správy obcí,
 • individuálne výročné správy vyšších územných celkov a
 • konsolidované správy vyšších územných celkov.

Okrem uvedeného môže do registra uložiť účtovná jednotka aj účtovnú závierku, ktorú zostavila z vlastného podnetu.

Viac informácií o registri účtovných závierok sa dočítate v tomto článku.

Keďže sa ukladanie účtovných závierok do registra posúva, aj v roku 2013 bude potrebné uložiť účtovnú závierku „po starom“, a to do zbierky listín Obchodného registra. Postup by mal byť teda rovnaký, ako v roku 2012. O ukladaní účtovnej závierky spoločnosti s ručením obmedzeným a jej zverejňovaní sa dočítate v tomto článku.


O autorovi

Ing. Veronika Solíková, PhD.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.