Príklady vyúčtovania cestovných náhrad

| 05.10.2010
Príklady vyúčtovania cestovných náhrad

V nasledujúcej časti nájdete praktický príklad na vyúčtovanie domácej a tiež zahraničnej pracovnej cesty. Súčasťou príkladov sú aj vyplnené vzory potrebných tlačív cestovných príkazov a vyúčtovania pracovej cesty.

Príklad na tuzemskú pracovnú cestu


Vedúca lekárne v Michalovciach pani Anna Santríková bola vyslaná 10.4.2010 na pracovnú cestu do Bratislavy z dôvodu stretnutia sa s konateľom spoločnosti. Pri pracovnej ceste využila súkromný osobný automobil s ŠPZ MI52 IO a s priemernou spotrebou pohonnej látky 5,9 l/100 km uvedenou v TP. Začiatok pracovnej cesty bol o 08:00 hod a príchod do Bratislavy o 14:00 hod. V Bratislave rokovala s konateľom 2 hodiny a o 22:00 hodine prišla do Michaloviec. Pani Anna predložila doklad o kúpe pohonnej látky z 10.4.2010. Na doklade je uvedená cena pohonnej latky: 1,14 eura za liter. Vzdialenosť z Michaloviec do Bratislavy je 513 km a pani Anna má určené v pracovnej zmluve miesto výkonu práce v Michalovciach.


Náhrada za spotrebované pohonné látky:
60,534 x 1,140 = 69,00876 = 69,01 eura


Základná náhrada:
0,183 x 1026 = 187,758 = 187,76 eura


Výsledná suma náhrad:
187,76 + 69,01 = 256,77 eura

Vzor vyplneného cestovného príkazu na tuzemskú pracovnú cestu na stiahnutie.


Príklad na zahraničnú pracovnú cestu


Manažér pre marketingový rozvoj Filip Dubka sa zúčastnil 10.4.2010-11.4.2010 na marketingovej konferencií vo Viedni. Na pracovnú cestu použil súkromný osobný automobil s ŠPZ BA978MR a spriemernou spotrebou 6,2 l/100 km v TP. Začiatok pracovnej cesty bol o 07:00 hod, hranicami prešiel o 07:30 hod. Na konferenciu sa dostavil načas o 09:00 hod. V neskorých popoludňajších hodinách sa dostavil na hotel, kde ho strávená noc stála 54 euro. Pán Dubka predložil zamestnávateľovi doklad o zaplatení . Na druhý deň skončila konferencia o 11:00 hod a pán Dubka prekročil hranice o 12:00 hod. Na miesto výkonu práce sa pán Dubka dostavil o 12:30 hod. Vzdialenosť z Bratislavy do Viedne je 79 km. Na výpočet náhrady za pohonné látky sa použila cena vyhlasená Štatistickým úradom SR vo výške 1,21 eura za liter. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi vreckové vo výške 10% sumy stravného. Miesto výkonu práce má pan Dubka určené v Bratislave na Nobelovej ulici.


Náhrada za spotrebované pohonné látky:
9,796 x 1,21 eur = 11.85316 = 11,86 eura


Základná náhrada:
0,183 eur x 158 = 28,914 = 28,92 eura


Výsledná suma náhrad:
11,86 + 28,92 = 40,78 eur

Vzor vyplneného cestovného príkazu na zahraničnú  pracovnú cestu na stiahnutie.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy: