Možnosti uplatnenia daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) bez živnostenského oprávnenia v roku 2015

Ján Benko | 16.02.2016
Možnosti uplatnenia daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) bez živnostenského oprávnenia v roku 2015

Akým spôsobom môže fyzická osoba uplatniť daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) v daňovom priznaní? Dozviete sa aj to, od čoho závisí rozsah, resp. výška daňových výdavkov.

Ak fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť (byt) bez živnostenského oprávnenia, môže uplatniť len skutočne a preukázateľne vynaložené daňové výdavky. Pre tento účel musí viesť buď:

  • daňovú evidenciu alebo
  • účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné).

Zároveň je ustanovený aj horný limit daňových výdavkov a to do výšky zdaniteľných príjmov. Uplatnené daňové výdavky tak nemôžu byť vyššie ako zdaniteľné príjmy a prenajímateľ nemôže dosiahnuť daňovú stratu.

Daňová evidencia pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2015

Obsah daňovej evidencie je stanovený zákonom o dani z príjmov. Prenajímateľ vedie daňovú evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • daňových výdavkov v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
  • zásobách a pohľadávkach,
  • záväzkoch.

Daňovú evidenciu musí viesť počas celého zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Prenajímateľ neprikladá k daňovému priznaniu k dani z príjmov daňovú evidenciu ako prílohu. Daňová evidencia je dôkazovým prostriedkom prenajímateľa v prípade daňovej kontrolyVzor daňovej evidencie k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2017 nájdete aj v našom eshope.

Vedenie účtovníctva pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2015

Prenajímateľ sa môže rozhodnúť, že skutočné daňové výdavky uplatní vedením jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Pri vedení účtovníctva použije primerane predpisy upravujúce účtovníctvo, avšak nepovažuje sa za účtovnú jednotku. Nemá tak povinnosti, ktoré zákon o účtovníctve prikazuje účtovnej jednotke.

Zákon o dani z príjmov síce ukladá povinnosť daňovníkom zostaviť účtovnú závierku a uložiť ju do registra účtovných závierok spôsobom podľa zákona o účtovníctve, ale táto povinnosť sa týka len daňovníkov, ktorí sú účtovnou jednotkou.

Prenajímateľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť (byt) bez živnostenského oprávnenia, aj keď vedie účtovníctvo, nepovažuje sa za účtovnú jednotku a taknie je povinný zostaviť účtovnú závierku ani ju vložiť do registra účtovných závierok. Účtovníctvo v tomto prípade slúži výhradne na účel preukázania skutočnosti, že daňové výdavky boli vynaložené na dosiahnutie zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (bytu).

Rozsah daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) v roku 2015

Rozsah daňových výdavkov, teda tých, ktoré možno uplatniť v daňovom priznaní, závisí od skutočnosti, či sa prenajímateľ rozhodol zaradiť nehnuteľnosť (byt) do obchodného majetku. V prípade, že nehnuteľnosť bude zaradená do obchodného majetku, rozšíri sa rozsah uplatniteľných daňových výdavkov. Nehnuteľnosť (byt) sa zaradí do obchodného majetku tak, že prenajímateľ o nej začne účtovať alebo ju začne evidovať v daňovej evidencii.

Prehľad často sa vyskytujúcich daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Daňové výdavky - nehnuteľnosť (byt) nezaradená do obchodného majetku Daňové výdavky - nehnuteľnosť (byt) zaradená do obchodného majetku
energie (voda, teplo, plyn, elektrina)
služby platené správcovi nehnuteľnosti, resp. platby do fondu prevádzky (napr. odvoz/odvod odpadu, upratovanie spoločných priestorov, prevádzka výťahov, deratizácia)
odmena správcovi nehnuteľnosti za správu
ďalšie základné služby, napr. platby za internet, televíziu, telefón
odmena advokáta za vypracovanie nájomnej zmluvy a právne poradenstvo
- daňové odpisy nehnuteľností
- platby na opravu nehnuteľnosti
- úroky z hypotekárneho úveru, ktorý si prenajímateľ zobral na kúpu nehnuteľnosti
- platby na poistenie nehnuteľnosti
- platby dane z nehnuteľností
- platby na nákup zariadenia nehnuteľnosti

 


O autorovi

Ing. Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.