Kedy podať daňové priznanie k zahraničným príjmom

Ján Benko | 12.01.2016
Kedy podať daňové priznanie k zahraničným príjmom

Zarábate v zahraničí a máte trvalý pobyt v SR? Pravdepodobne máte povinnosť podať daňové priznanie k zahraničným príjmom v SR.

Základná otázka, ktorú je potrebné zodpovedať, je otázka daňovej rezidencie. Daňová rezidencia v jednoduchosti znamená príslušnosť k štátu, v ktorom sa zdaňujú celosvetové príjmy. Kritériá daňovej rezidencie majú štáty definované v zákonoch, ktoré upravujú zdaňovanie príjmov. Na Slovensku je týmto zákonom zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”).

Kedy zdaňovať príjmy v Slovenskej republike?

Zákon o dani z príjmov nepoužíva pojem daňový rezident, ale rovnocenné označenie “daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou”. Fyzická osoba je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ak

  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
  • sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava.

Poznámka: Obvykle sa zdržiavať na území Slovenskej republiky znamená, že fyzická osoba sa tu súvisle alebo v niekoľkých obdobiach zdržiava aspoň 183 dní v kalendárnom roku.

Obdobné kritériá daňovej rezidencie majú definované aj iné štáty. Je preto bežným javom, že jedna fyzická osoba (jeden človek) pracujúca v zahraničí je daňovým rezidentom viacerých štátov a každý z nich požaduje, aby zdaňoval celosvetové príjmy práve v tomto štáte.

Príklad: Ladislav má trvalý pobyt v SR. Našiel si prácu v Írsku. Daňovým rezidentom Írska je napríklad osoba, ktorá sa v Írsku počas kalendárneho roka (zdaňovacieho obdobia) zdržiava 183 dní a viac, zdaňuje tam celosvetové príjmy. Ladislav je daňovým rezidentom:

  • SR - z dôvodu trvalého pobytu,
  • Írska - z dôvodu dĺžky zdržiavania sa v tomto štáte.

Dvojitú daňovú rezidenciu rozhraničujú kritériá daňovej rezidencie v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia. Ide o dvojstranný zmluvný vzťah riešenia konfliktu daňovej rezidencie. Záujmom štátov je (malo by byť) zamedzenie dvojitého zdanenia. Ak medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s príslušným štátom uzavretá nie je, v takomto prípade dôjde k dvojitému zdaneniu.

Kedy podať daňové priznanie k zahraničným príjmom - zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia má prednosť

Zákon o dani z príjmov určuje, že medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia má prednosť pred týmto zákonom. Ak má Slovenská republika s príslušným štátom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a vzniká konflikt daňovej rezidencie, aplikujú sa rozhraničovacie kritériá uvedené v zmluve s príslušným štátom.

Rozhraničovacie kritériá vychádzajú z modelovej zmluvy OECD (článok 4). V prípade zmluvy medzi SR a Írskom sú dohodnuté tieto rozhraničovacie kritériá (použijú sa v uvedenom poradí):

  1. fyzická osoba je daňovým rezidentom toho štátu, v ktorom má stály byt,
  2. ak má stály byt v oboch štátoch, je daňovým rezidentom len toho štátu, ku ktorému má užšie osobné a hospodárske väzby,
  3. ak osoba nemá stály byt v SR ani v Írsku a nemožno určiť, v ktorom štáte má táto osoba užšie osobné a hospodárske väzby, je daňovým rezidentom len toho štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
  4. ak sa osoba obvykle zdržiava v SR aj v Írsku alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, je daňovým rezidentom len toho štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,
  5. ak nemožno určiť daňovú rezidenciu podľa predchádzajúcich kritérií, príslušné úrady SR a Írska rozhodnú otázku daňovej rezidencie vzájomnou dohodou.

Príklad: Ladislav má trvalý pobyt v SR. Našiel si prácu v Írsku. Rodinný dom, manželku a deti má v SR. Daňovým rezidentom Írska je napríklad osoba, ktorá sa v Írsku počas kalendárneho roka (zdaňovacie obdobie) zdržiava 183 dní a viac, zdaňuje tam celosvetové príjmy. Na základe druhého rozhraničovacieho kritéria (užšie osobné a hospodárske väzby) je Ladislav daňovým rezidentom SR.

Rozhraničovacie kritériá sa v medzinárodných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých Slovenskou republikou v zásade nelíšia.

Určenie daňovej rezidencie je prvým krokom. Nadväzuje vyplnenia a podanie daňového priznania, v ktorom je potrebné aplikovať správnu metódu zamedzenia dvojitého zdanenia. Podrobnejšie informácie nájdete aj v článku Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami v SR a v zahraničí.

Aktuálne informácie pre rok 2016 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby pri príjmoch zo zahraničia za rok 2016.


O autorovi

Ing. Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.