Zrušenie platenia zdravotných odvodov z likvidačných zostatkov od roku 2016

Ján Benko | 06.12.2015
Zrušenie platenia zdravotných odvodov z likvidačných zostatkov od roku 2016

Z likvidačného zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva sa od roku 2016 nebudú platiť zdravotné odvody.

Zrušenie povinnosti odviesť poistné na zdravotné poistenie z likvidačného zostatku od roku 2016

Dňa, 25.11.2015, parlament schválil novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), ktorou sa, okrem iného, ruší (a zároveň zavádza) povinnosť odviesť poistné na verejné zdravotné poistenie z podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Pre účely zákona o zdravotnom poistní sa od 1.1.2016 zárobkovou činnosťou rozumie aj činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá:

  • podiel na zisku, ktorý nie je predmetom dane z príjmov,
  • vyrovnací podiel, ktorý nie je predmetom dane z príjmov,
  • podiel na výsledku podnikania, ktorý nie je predmetom dane z príjmov,
  • podiel na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov (podiel na zisku zamestnanca bez účasti na základnom imaní).

Uvedené príjmy sa spoločne označujú ako dividendy.

Zárobkovou činnosťou nie je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá:

  • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • podiel na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (v SR máme len dva regulované trhy a ich organizátorom je Burza cenných papierov v Bratislave) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu.

Zo znenia novely zákona o zdravotnom poistení vyplýva bezvýhradné oslobodenie likvidačného zostatku od zdravotných odvodov, avšak v súvisiacich legislatívnych materiáloch sa uvádza: “Taktiež sa navrhuje zrušiť zdravotné odvody z podielu na likvidačnom zostatku vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná iba o vrátenie časti majetku spoločníka, ktorý bol na začiatku podnikania vložený do majetku spoločnosti, navrhuje sa oslobodenie takéhoto príjmu od povinnosti platiť odvody na poistné na verejné zdravotné poistenie z tohto príjmu, pokiaľ tento príjem nie je predmetom dane z príjmu.

Možné zavedenie povinnosti odviesť poistné na zdravotné poistenie z likvidačného zostatku od roku 2016

Ak sa odvody na zdravotné poistenie nemajú platiť z podielu na likvidačnom zostatku, ktorý nie je predmetom dane z príjmov a keďže predmetom dane z príjmov je:

  • podiel na likvidačnom zostatku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti,
  • podiel na likvidačnom zostatku komplementára komanditnej spoločnosti,

Odvody na zdravotné poistenie z podielu na likvidačnom zostatku pravdepodobne budú platiť spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti.

Podľa doterajšieho znenia § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení (do 31.12.2015) sa príjmy v podobe podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti nepovažuje za zárobkovú činnosť.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

O autorovi

Ing. Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.