Účtová osnova pre rok 2015

Norbert Seneši | 08.01.2015
Účtová osnova pre rok 2015

V účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva dochádza od roku 2015 k významným zmenám. Zrušilo sa desať účtov a ďalších šesť bolo premenovaných.

Rámcová účtová osnova

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva je stanovená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie o postupoch účtovania“). Okrem rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov Ministerstvo financií vydáva podrobnosti o postupoch účtovania, rámcové účtové osnovy a účtové osnovy aj pre iné druhy účtovných jednotiek, napríklad pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, banky, poisťovne, účtovné jednotky, ktoré nie sú založené na účel podnikania a podobne.

Usporiadanie účtov v rámcovej účtovej osnove

Pri usporiadaní účtov v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov sa uplatňuje tzv. dekadický princíp. Rámcová účtová osnova obsahuje desať účtových tried. Každá účtová trieda sa môže ďalej členiť na desať účtových skupín, z ktorých každá môže obsahovať až desať syntetických účtov. V rámcovej účtovej osnove nie sú obsadené všetky účtové skupiny a každá účtová skupina nemusí obsahovať desať syntetických účtov. Každý účet pozostáva z jeho číselného a slovného označenia. Na číselné označenie sa používa trojmiestny číselný znak. Prvá číslica označuje účtovú triedu, druhá číslica označuje účtovú skupinu v rámci účtovej triedy a tretia číslica označuje účet v rámci účtovej skupiny.

Napríklad o účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach v tejto súvislosti môžeme povedať, že:

  • prvá číslica označuje, že patrí do účtovej triedy 1 – Zásoby,
  • prvé dve číslice označujú, že patrí do účtovej skupiny 13 – Tovar, kde číslica tri označuje tretiu účtovú skupinu v rámci účtovej triedy 1 – Zásoby,
  • všetky tri číslice označujú konkrétny účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach, kde číslo dva označuje druhý účet v účtovej skupine 13 – Tovar.

Prehľad zmien v rámcovej účtovej osnove od roku 2015

Novela opatrenia o postupoch účtovania prináša viacero dôležitých zmien, ktoré sa prejavia aj v rámcovej účtovej osnove. Medzi najdôležitejšie z nich patrí zrušenie mimoriadnej činnosti s tým, že celkový výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa už bude členiť len na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti. V tejto súvislosti v rámcovej účtovej osnove dochádza k úplnému zániku účtových skupín 58 – Mimoriadne náklady, 68 – Mimoriadne výnosy, 69 – Prevodové účty a niektorých ostatných účtov z iných účtových skupín.

Ďalšou výraznou zmenou prichádzajúcou s novelou opatrenia o postupoch účtovania, ktorá sa prejaví v rámcovej účtovej osnove pre rok 2015, sú aj pomerne rozsiahle ustanovenia o spôsobe účtovania cenných papierov a podielov, pôžičiek, podielov na zisku a iných skutočností účtovaných v rámci podielovej účasti. Dochádza k spresneniu obsahového vymedzenia a premenovania viacerých účtov, na ktorých sa účtujú pohľadávky a záväzky v rámci podielovej účasti a ostatné pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a členom.

Prehľad zmien v rámcovej účtovej osnove od roku 2015
Účet Zmena
066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku premenovaný na 066 – Pôžičky v rámci podielovej účasti
351 – Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku premenovaný na 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti
361 – Záväzky v rámci konsolidovaného celku premenovaný na 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti
471 – Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku premenovaný na 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti
593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti zrušený
594 - Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti zrušený
591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti premenovaný na 591 – Splatná daň z príjmov
592 - Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti premenovaný na 592 – Odložená daň z príjmov
582 - Škody zrušený
588 - Ostatné mimoriadne náklady zrušený
682 - Náhrady škôd zrušený
688 - Ostatné mimoriadne výnosy zrušený
597 - Prevod nákladov na hospodársku činnosť zrušený
598 - Prevod finančných nákladov zrušený
697  - Prevod výnosov z hospodárskej činnosti zrušený
698  - Prevod finančných výnosov zrušený

Príloha: Rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva na rok 2015

Ak sa chcete dozvedieť podrobné informácie o tom, ako sa tieto zmeny prejavia napríklad riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárny rok 2014 alebo za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015, prečítajte si článok Novela opatrenia o účtovnej závierke.

Účtovú osnovu pre rok 2016 si môžete sitahnuť v článku Účtová osnova pre podnikateľov pre rok 2016 (PDF formát).


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.