Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami za rok 2013

Norbert Seneši | 16.03.2014
Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami za rok 2013

Návod na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby - živnostníka s paušálnymi výdavkami. Prinášame praktický príklad spolu so vzorom vyplneného daňového priznania.

Ak fyzická osoba s príjmami z podnikania dosiahla v roku 2013 z tejto činnosti zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 867,97 eur (50 % zo sumy 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru 2013) je podľa § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinná podať daňové priznanie. Daňové priznanie za rok 2013 sa podáva na formulári typu B v lehote do 31. marca 2014. V uvedenej lehote je potrebné túto daň aj zaplatiť.

Príklad na vyplnenie daňového priznania – príjmy z podnikania za rok 2013

Pán Michal Kráľ má trvalý pobyt na území SR, je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR). V roku 2013 poberal príjmy z podnikania – zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pracuje na základe živnostenského oprávnenia a predmetom jeho podnikania sú zváračské práce, zámočnícke práce, kovoobrábacie práce. Pán Michal sa rozhodol neuplatňovať preukázateľné daňové výdavky, ale bude postupovať podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a uplatňovať paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov. Do týchto výdavkov nie je zahrnuté poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, ktoré bol povinný platiť.Pre zobrazenie zvyšnej časti článku sa musíte prihlásiť.

O autorovi

Ing. Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia.