Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami za rok 2013

Norbert Seneši | 16.03.2014
Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami za rok 2013

Návod na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby - živnostníka s paušálnymi výdavkami. Prinášame praktický príklad spolu so vzorom vyplneného daňového priznania.

Ak fyzická osoba s príjmami z podnikania dosiahla v roku 2013 z tejto činnosti zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 867,97 eur (50 % zo sumy 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru 2013) je podľa § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinná podať daňové priznanie. Daňové priznanie za rok 2013 sa podáva na formulári typu B v lehote do 31. marca 2014. V uvedenej lehote je potrebné túto daň aj zaplatiť.

Príklad na vyplnenie daňového priznania – príjmy z podnikania za rok 2013

Pán Michal Kráľ má trvalý pobyt na území SR, je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR). V roku 2013 poberal príjmy z podnikania – zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pracuje na základe živnostenského oprávnenia a predmetom jeho podnikania sú zváračské práce, zámočnícke práce, kovoobrábacie práce. Pán Michal sa rozhodol neuplatňovať preukázateľné daňové výdavky, ale bude postupovať podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a uplatňovať paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov. Do týchto výdavkov nie je zahrnuté poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, ktoré bol povinný platiť.Pre zobrazenie zvyšnej časti článku sa musíte prihlásiť.

O autorovi

Ing. Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. .

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy: