Náklady na reprezentáciu

Norbert Seneši | 18.02.2014
Náklady na reprezentáciu

Čo sú reprezentačné náklady a aká je ich právna úprava z hľadiska dane z príjmov a DPH?

Podobne ako v prípade reklamných predmetov, tak ani náklady na reprezentáciu nie sú v národných predpisoch nikde podrobne špecifikované. S reprezentačnými nákladmi sa možno stretnúť v legislatíve upravujúcej dane. Pod pojmom náklady (výdavky) na reprezentáciu, resp. reprezentačné náklady (výdavky) môžeme rozumieť výdavky vynaložené na účely pohostenia, občerstvenia, dary poskytované na obchodných rokovaniach, firemných oslavách, podujatiach a iné. Spoločným znakom je, že zvyšujú prestíž podnikateľského subjektu. Výdavky na reprezentáciu je však potrebné vždy starostlivo posudzovať, pretože sa môže stať, že v rámci jedného subjektu je určitý výdavok klasifikovaný ako náklad na reprezentáciu a rovnaký výdavok môže byť v inom subjekte daňovo uznaným nákladom.

Príklad nákladov na reprezentáciu

Spoločnosť pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku usporiadala oslavu pre všetkých svojich súčasných i bývalých zamestnancov a ich rodiny. Všetky náklady s tým spojené boli hradené spoločnosťou. Tieto náklady – pohostenie, oslavy a pod. sú  typickými nákladmi na reprezentáciu. Medzi ďalšie typické príklady reprezentačných nákladov môže patriť: pracovný obed s obchodným partnerom; letenka alebo ubytovanie pre obchodného partnera; firemné oslavy, bankety; výdavky na vzdelávanie, ktoré nesúvisí s predmetom činnosti firmy; obrazy, kvety, hudba na pracovisku alebo oddychová zóna; výdavky na osobnú ochranu podnikateľa a podobne.

Náklady na reprezentáciu z hľadiska zákona o dani z príjmov

V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa reprezentačné náklady spomínajú v rovnakom bode ako reklamné predmety (§ 21 ods. 1 písm. h), podľa ktorého výdavky na reprezentáciu nie sú daňovými výdavkami. Preto náklady vynaložené na účely reprezentácie budú zvyšovať výsledok hospodárenia (resp. rozdiel medzi príjmami a výdavkami) pri zisťovaní základu dane.

Príklad nákladov na reprezentáciu z pohľadu zákona o dani z príjmov

Spoločnosť viedla v poslednom období náročné rokovania s potenciálnym obchodným partnerom. Výsledkom rokovaní bol nakoniec významný obchodný kontrakt na niekoľko rokov. Po jeho uzatvorení išli zmluvné strany na spoločnú večeru, ktorá bola hradená z finančných prostriedkov spoločnosti. Tieto výdavky sú jednoznačne klasifikované ako výdavky na reprezentáciu (pohostenie, občerstvenie), pretože neboli vynaložené na dosiahnutie príjmov, ale odzrkadľujú len prestíž a imidž firmy, ktorá týmto pozvaním obchodného partnera na večeru prezentuje svoje postavenie. Nešlo o daňový výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, musia byť preto pripočítané k výsledku hospodárenia pri zisťovaní základu dane.

Náklady na reprezentáciu a zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa k reprezentačným nákladom vyjadruje v § 49 ods. 7 písm. a) takto: „platiteľ nemôže odpočítať daň pri kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy.“ Tým pádom, keď túto daň nemožno odpočítať, bude celková suma výdavkov na reprezentáciu vrátane DPH predstavovať nedaňový výdavok a zvyšovať výsledok hospodárenia pri zisťovaní základu dane z príjmov. V niektorých prípadoch sa môže stať, že na reprezentáciu je použitý materiál, tovar, výrobky alebo aj nakupované či vlastné služby, pri ktorých kúpe alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola DPH odpočítaná, pretože v tom čase nebolo možné vedieť, že ich určitá časť bude použitá na reprezentáciu. Bezodplatné poskytnutie takého predmetu, pri ktorom bola DPH odpočítaná sa bude podľa § 8 ods. 3 zákona o dani z pridanej hodnoty považovať za dodanie tovaru za protihodnotu a bude podliehať daňovej povinnosti. Pre neplatiteľa DPH, bude vždy celková suma výdavkov na reprezentáciu vrátane DPH predstavovať nedaňový výdavok.

Príklad nákladov na reprezentáciu z pohľadu zákona o DPH

Predchádzajúci príklad, kde firma z vlastných prostriedkov hradila večeru s obchodným partnerom v reštaurácii možno aplikovať aj na aspekt DPH v súvislosti s reprezentačnými nákladmi. Celá večera konateľov oboch spoločností bola v hodnote 120,- eur, z toho predstavovala daň z pridanej hodnoty 20,- eur. DPH z obchodnej večere si táto spoločnosť nebude môcť odpočítať, pretože ide o výdavok na reprezentáciu. Preto bude celková hodnota večere vrátane DPH predstavovať výdavok, ktorý nie je daňovo uznateľný.


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.