Nové vzory tlačív od 1.1.2014 (závislá činnosť, oznámenia o zrážkovej dani)

Veronika Solíková | 05.01.2014
Nové vzory tlačív od 1.1.2014 (závislá činnosť, oznámenia o zrážkovej dani)
Nový portál finančnej správy zverejnil vzory tlačív platné od  1.januára 2014 v súvislosti so závislou činnosťou a zrážkovou daňou.

Nové tlačivá určilo Finančné riaditeľstvo SR podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a platia od 1. januára 2014. Niektoré sa použijú už za zdaňovacie obdobie roku 2013. Ide o tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, a to:

  • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania,
  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na účely vyhlásenia o poukázaní 2% alebo 3% zaplatenej dane,
  • oznámenie o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane,
  • vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu,
  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby.

V súvislosti so zrážkovou daňou ide o dve úplne nové oznámenia.

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov)

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vypĺňa zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona o dani z príjmov (a súčasne nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, pri ktorých túto zrážkovú daň považuje za preddavok na daň, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodov porušenia podmienok pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane v súvislosti s dôchodkovým sporením).

O vykonanie ročného zúčtovania môže zamestnanec písomne požiadať zamestnávateľa najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Vzor tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie (rok). Tento vzor sa použije už za zdaňovacie obdobie 2013.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na účely vyhlásenia o poukázaní 2% alebo 3% zaplatenej dane

Vzor tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok 2013. Tento vzor sa rovnako použije už za zdaňovacie obdobie 2013.

Oznámenie o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane

Osobitný odvod sa týka vybraných ústavných činiteľov, ktorých príjmy sa zdaňujú navyše osobitnou sadzbou 5%.

Vzor tlačiva Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu

Vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov podáva zamestnanec zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus. Zamestnanec vyhlásenie podáva do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Ak má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov, uplatňuje si mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je pre kalendárny rok 2014 vo výške 3 803,33 eur, mesačne vo výške 316,94 eur. Vyhlásenie je možné mať podpísané iba u jedného zamestnávateľa.

Okrem nezdaniteľnej časti na daňovníka si na základe vyhlásenia môže zamestnanec uplatňovať u zamestnávateľa daňový bonus. Výška mesačného daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom je od 1. júla 2013 vo výške 21,41 eura a bude platiť až do 30.6.2014.

Vzor tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby

Nový vzor potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby platí až pre zdaňovacie obdobie roku 2014. Zamestnávateľ potvrdenie doručí zamestnancovi najneskôr do:

  • 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom zamestnanec podáva daňové priznanie, alebo
  • 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Vzor tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň o daňovom bonuse na vyživované dieťa podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2014

Oznámenia o dani vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 a 15 zákona o dani z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2014 upravila povinnosť niektorých platiteľov predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane. Na tento účel slúžia nové tlačivá:

Vzor tlačiva Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona, ktoré boli poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv v kalendárnom roku

Vzor tlačiva Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 15  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o zrazení  a odvedení dane vyberanej zrážkou  z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona,  ktoré mu boli vyplatené,  poukázané alebo pripísané v prospech v zdaňovacom období

Zdroj: www.financnasprava.sk


O autorovi

Ing. Veronika Solíková, PhD.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.