Nové povinnosti týkajúce sa registračných pokladníc od 1. 1. 2014

Veronika Solíková | 09.11.2013
Nové povinnosti týkajúce sa registračných pokladníc od 1. 1. 2014
Novela zákona o používaní elektronických registračných pokladníc od 1. 1. 2014  ukladá podnikateľom nové povinnosti a prináša vyššie sankcie.

Povinnosť mať na predajnom mieste komunikačný kábel

Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia elektronickej registračnej pokladnice a počítača. Kábel je potrebné mať pre účely kontroly, aby sa daňový či colný orgán jednoduchšie dostal k údajom z pokladnice. Komunikačný kábel nemusí podnikateľ mať, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.

Nové údaje v knihe elektronickej registračnej pokladnice

V knihe elektronickej registračnej pokladnice v časti identifikačné údaje – údaje o elektronickej registračnej pokladnici musí byť okrem typu, modelu a výrobného čísla elektronickej registračnej pokladnice po novom uvedený aj názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice, ktorému bol vydaný certifikát. V údajoch o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice musí byť uvedené obchodné meno, sídlo právnickej osoby a daňové identifikačné číslo. Novela jednoznačne ustanovuje, že v knihe elektronickej registračnej pokladnice môžu byť zapísané dve servisné organizácie. Menia sa aj niektoré formulácie v častiach záznamy podnikateľa a záznamy servisnej organizácie.

Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal aj pred 1. januárom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené novelou zákona účinným k 1. januáru 2014, dopíše ručne.

Povinnosť mať vyobrazený v predajni pokladničný doklad

Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak sú v predajni umiestnené viaceré pokladnice toho istého typu, nie je povinnosť mať vzor pokladničného dokladu pri každej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny (čo sú údaje, ktoré sa vypĺňajú pri registrácii dokladu do národnej bločkovej lotérie) a ochranný znak. Viac sa dočítate tu.

Povinnosť predložiť na požiadanie úplné kontrolné záznamy

Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť obsah fiskálnej pamäte v elektronickej podobe za požadované obdobie. Povinnosť predkladať kontrolné záznamy nesmie byť podnikateľovi uložená častejšie ako raz za mesiac.

Nové správne delikty a pokuty

Predovšetkým v nadväznosti na nové povinnosti boli do zákona pridané nové správne delikty, za porušenie ktorých sú ukladané sankcie. Sumy pokút sa od 1. 1. 2014 zvýšia. Spáchanie zákonom vymedzených správnych deliktov sa považuje za osobitne závažné porušenie zákona, napríklad ide o nepoužitie pokladnice na evidenciu tržby alebo používanie pokladnice, ktorá nie je v súlade so zákonom. Za tieto porušenia hrozia vysoké pokuty. Pri opakovanom zistení porušenia je uložená podnikateľovi pokuta a môže byť podaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. Pri každom ďalšom zistení osobitne závažného porušenia je podnikateľovi uložená pokuta a podaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Novinkou je aj to, že ak podnikateľ za osobitne závažné porušenia nezaplatí pokutu najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti, nesmie predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste odo dňa nasledujúceho po uplynutí splatnosti pokuty. Tento zákaz stráca účinky dňom zaplatenia pokuty alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o uložení pokuty na mieste.


O autorovi

Ing. Veronika Solíková, PhD.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.