Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2013

Veronika Juračková | 05.08.2013
Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2013

V nasledujúcom článku uvádzame výpočty nezdaniteľných častí základu dane – na daňovníka, na manželku / manžela a ďalšej vyplývajúcej z dobrovoľných príspevkov do II. piliera za zdaňovacie obdobie 2013.

Do výpočtov vstupuje suma platného životného minima platného k 1. 1. 2013, ktorá je vo výške 194,58 EUR.

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2013

Na výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2013 vplýva výška jeho základu dane. V závislosti od nej je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nasledovná: 

základ dane daňovníka nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
je nižší / rovný ako 100 x životné minimum (19 458 EUR) 19,2 x životné minimum  = 3 735,94 EUR

je vyšší ako 100 x životné minimum

(19 458 EUR)

44,2 x životné minimum – ¼ základu dane daňovníka =

8 600,436 – ¼ základu dane daňovníka

(ak je suma nižšia ako nula, nevzniká nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti ZD na daňovníka)

Uvedená výška nezdaniteľnej časti základu dane je sumou za rok 2013, mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je vo výške 311,32 EUR.

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela 2013

Na výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela okrem základu dane daňovníka vplýva aj výšku príjmu manželky / manžela.

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa za manželku / manžela, na ktorú si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku / manžela považuje osoba žijúca s daňovníkom v jednej domácnosti, ktorá:

  • sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v jednej domácnosti alebo
  • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo
  • sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vlastným príjmom manželky / manžela sa rozumie príjem manželky / manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka / manžel v príslušnom zdaňovacom období bola povinná z tohto príjmu zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky / manžela sa nezahŕňa:

  • zamestnanecká prémia
  • daňový bonus
  • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
  • štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom)
  • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie (okrem doktorandského štúdia).

 

Výpočet výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

základ dane daňovníka

manželka / manžel

suma nezdaniteľnej časti

je nižší / rovný ako 176,8 x životné minimum

(34 401,74 EUR)

nemá vlastný príjem

19,2 x životné minimum (3 735,94 EUR)

má vlastný príjem

19,2 x životné minimum – vlastný príjem manželky / manžela

=

3 735,94 EUR – vlastný príjem manželky / manžela

je vyšší ako 176,8 x životné minimum

(34 401,74 EUR)

nemá vlastný príjem

63,4 x životné minimum – 1/4 základu dane

=

12 336,372 – ¼ základu dane daňovníka

má vlastný príjem

63,4 x životné minimum – 0,25 x základ dane- vlastný príjem manželky / manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky

=

12 336,372 – ¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky /manžela

 

Ak je suma takto vypočítanej nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela nižšia ako nula, daňovníkovi nevzniká nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela / manželku.

Ďalšou nezdaniteľnou časťou základu dane je  aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier), a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov zo závislej činnosti (§ 5)  alebo z príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2) alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Hornou hranicou je suma 943,20 EUR.

Zdroj: Spracované podľa informácie k výške nezdaniteľných častí základu dane v roku 2013 vydanej Finančným riaditeľstvom SR

Prečítajte si aj Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2014


O autorovi

Ing. Veronika Juračková

Som absolventkou odboru účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a popri vysokoškolskom štúdiu som v rokoch 2012 - 2015 pracovala ako junior účtovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.