Účtovanie o službách, mzdách a osobnej spotrebe v peňažnom denníku v roku 2013

Redakcia Podnikajte.sk | 02.09.2013
Účtovanie o službách, mzdách a osobnej spotrebe v peňažnom denníku v roku 2013

Zmenou „postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve účinnou od 1. 1. 2013 bolo do peňažného denníka vložené nové druhové členenie daňovo uznaných výdavkov – služby. V tomto druhovom členení sa účtujú výdavky, ktoré boli do účinnosti novely postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve súčasťou prevádzkovej réžie. Ide najmä o výdavky na bankové činnosti (bankové poplatky, úroky z úverov), spotrebu energií, telefónne služby, internet, správne poplatky, vedenie účtovníctva, poradenstvo.

 

Príklad č. 1: Účtovná jednotka (podnikateľ – neplatiteľ DPH) v marci 2013 v súvislosti so svojou činnosťou uhradila z bankového účtu výdavky na poskytnuté služby uvedené v peňažnom denníku na obrázku nižšie.

Peňažný denník

V peňažnom denníku sa účtujú výdavky v hotovosti alebo z bankového účtu na úhradu poskytnutých služieb účtovnej jednotke (podnikateľovi) na základe výpisov z bankových účtov alebo výdavkových pokladničných dokladov. Došlé faktúry od poskytovateľov služieb sa neúčtujú v peňažnom denníku, ale účtujú sa v knihe záväzkov (knihe záväzkov sa v tomto článku nebudeme bližšie venovať). V peňažnom denníku sa zaúčtuje až ich úhrada. Výdavky na uvedené služby sú výdavky zahrnované do základu dane (čiastkového základu dane z podnikania) z príjmov.

Poznámka: Účtovná jednotka je povinná zaúčtovať výdavky peňažných prostriedkov na úhradu za poskytnuté služby v knihe účet v banke vzťahujúcej sa na bankový účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada bezhotovostne. Ak by boli výdavky na úhradu za poskytnuté služby platené v hotovosti, účtovná jednotka je povinná zaúčtovať súvisiace výdavky aj v pokladničnej knihe, ktorá sa vzťahuje na pokladnicu, z ktorej bol výdavok uskutočnený.

 

Účtovanie o mzdách, poistnom a osobnej spotrebe v peňažnom denníku v roku 2013

V súvislosti so záväzkami voči zamestnancom (mzdy), záväzkami voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni a záväzkami z dane z príjmov sa v peňažnom denníku účtujú vyplatené čisté mzdy zamestnancom, poistné platené zamestnávateľom za zamestnancov, sociálne náklady, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnancov a daň z príjmov (resp. preddavok na daň z príjmov), ktorú platí zamestnávateľ za zamestnanca. V peňažnom denníku sa účtuje aj úhrada poistného na sociálne poistenie a zdravotné poistenie za podnikateľa (za seba) fyzickú osobu. V peňažnom denníku sa neúčtujú nároky na mzdy a predpisy platieb poistného. Záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a správcovi dane (daňovému úradu) sa účtujú v knihe záväzkov.

Príklad č. 2: V apríli 2013 vznikli účtovnej jednotke (podnikateľovi – neplatiteľovi DPH), v súvislosti so zamestnávaním zamestnanca, v peňažnom denníku účtovné prípady, ktoré sú uvedené na obrázku nižšie. Zároveň uhrádzal sociálne a zdravotné poistenie za seba a vyplatil si peniaze na osobné potreby.

Peňažný denník

Vyplatené čisté mzdy, poistné a daň z príjmov zo mzdy zamestnanca sú pre účtovnú jednotku (podnikateľa) výdavky, ktoré sa zahrnujú do základu dane (čiastkového základu dane z podnikania) z príjmov. Výdavky spojené s osobnou spotrebou sa nezahrnujú do základu dane (čiastkového základu dane z podnikania) z príjmov. V peňažnom denníku sa zaúčtujú až v momente úbytku peňažných prostriedkov, v prípade uvedenom na obrázku vyššie úbytku peňažných prostriedkov z bankového účtu. Samotné nároky na mzdy a záväzky z titulu poistného a dane nemajú vplyv na základ dane (čiastkový základ dane z podnikania) z príjmov.

Upozornenie: Podrobnosti o záväzkoch vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov účtovná jednotka zaznamenáva v mzdových listoch, ktoré tvoria pomocnú knihu záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov.

TIP: Jednoduché účtovníctvo, faktúry, sklady a prepojenie na e-shop. Vyskúšajte program ALFA plus úplne zadarmo.

 

Poznámka: Účtovná jednotka je povinná zaúčtovať výdavky peňažných prostriedkov v súvislosti s výplatou mzdy zamestnancovi, plnením si platobných povinností voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni v knihe účet v banke vzťahujúcej sa na bankový účet, z ktorého boli uskutočnené úhrady bezhotovostne. Ak by boli predmetné platby uskutočnené v hotovosti, účtovná jednotka je povinná zaúčtovať súvisiace výdavky aj v pokladničnej knihe, ktorá sa vzťahuje na pokladnicu, z ktorej boli výdavky uskutočnené.

Prečítajte si aj ďalšie články o účtovaní v peňažnom denníku, ktoré nájdete aj s kompletným peňažným denníkom tu.


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.