Mgr. Michal Kurnota

Som absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity a špecializujem sa na obchodné právo, najmä na právo obchodných spoločností a na oblasť správy a vymáhania domácich a zahraničných pohľadávok.

Obchodný register v ČR
Michal Kurnota | 05.11.2015

Obchodný register v ČR

Podobne ako na Slovensku, aj v Českej republike sa obchodné spoločnosti a družstvá povinne zapisujú do obchodného registra (Obchodní rejstřík České republiky). Okrem toho možno na základe žiadosti do registra zapísať aj fyzické osoby. 

Konkurz spoločnosti s ručením obmedzeným
Michal Kurnota | 01.11.2015

Konkurz spoločnosti s ručením obmedzeným

Čo je to konkurz, kedy sa vyhlasuje, ako sa dá zistiť, či je dlžník v konkurze, ako dlho konkurz trvá a akú časť svojej pohľadávky môže dlžník dostať späť?

Ako správne formulovať zmluvnú pokutu a ďalšie zmluvné ustanovenia
Michal Kurnota | 01.11.2015

Ako správne formulovať zmluvnú pokutu a ďalšie zmluvné ustanovenia

Ako správne formulovať ustanovenia o zmluvnej pokute a úroku z omeškania. Prečo nepoužívať pojem „penále“ a „sankcia“ a prečo nemá význam pokuta za odstúpenie od zmluvy.

Exekúcia zamestnanca - akú súčinnosť musí zamestnávateľ poskytnúť
Michal Kurnota | 27.10.2015

Exekúcia zamestnanca - akú súčinnosť musí zamestnávateľ poskytnúť

Aké dokumenty doručuje súdny exekútor zamestnávateľovi, aké povinnosti zamestnávateľovi vyplývajú zo zákona pri exekúcii jeho zamestnanca. Akú súčinnosť môže exekútor požadovať od zamestnávateľa pri výkone exekúcie a na čo už exekútor nemá nárok.

Registrácia ochranných známok v zahraničí – vo svete a v Európe
Michal Kurnota | 12.10.2015

Registrácia ochranných známok v zahraničí – vo svete a v Európe

Národná ochranná známka síce poskytuje registrovanému označeniu veľmi rozsiahlu ochranu, avšak za hranicami Slovenska stráca akýkoľvek účinok.  Existujú však aj možnosti, ako označenie svojho tovaru alebo služby chrániť aj v zahraničí.

Konflikt ochranných známok
Michal Kurnota | 09.10.2015

Konflikt ochranných známok

Čo robiť, ak niekto zaregistruje Vaše označenie ako ochrannú známku a čo robiť v prípade konfliktu dvoch ochranných známok.

Konflikt ochrannej známky a cudzej internetovej domény
Michal Kurnota | 29.09.2015

Konflikt ochrannej známky a cudzej internetovej domény

Aké má podnikateľ možnosti, ak si cudzia osoba zaregistruje internetovú doménu zhodnú alebo podobnú s jeho registrovanou ochrannou známkou?

Registrácia ochrannej známky
Michal Kurnota | 27.09.2015

Registrácia ochrannej známky

Čo je ochranná známka, aká je jej cena a akú ochranu poskytuje. Akú ochranu poskytujú ochranné známky registrované na Slovensku a kde sa dajú získať informácie o už existujúcich ochranných známkach.