JUDr. Martin Biskupič

Mediačná kancelária JUDr. Martin Biskupič so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových a spotrebiteľských sporov.

Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov do 15.1.2019
Martin Biskupič | 15.01.2019

Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov do 15.1.2019

V roku 2019 majú zamestnávatelia po prvýkrát povinnosť oznámiť Úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.
Mediácia v obchodných sporoch
Martin Biskupič | 11.01.2019

Mediácia v obchodných sporoch

Zmierlivé riešenie sporov môže usporiť čas aj náklady. Akú pridanú hodnotu má mediácia, ako jeden z nástrojov mimosúdneho urovnania, ak sa využije v biznise?
Povinnosť zamestnávateľov oznamovať voľné pracovné miesta
Martin Biskupič | 08.01.2019

Povinnosť zamestnávateľov oznamovať voľné pracovné miesta

Všetci zamestnávatelia majú od januára 2019 novú zákonnú povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Rozdiel medzi mediáciou a alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov
Martin Biskupič | 03.01.2019

Rozdiel medzi mediáciou a alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov

Na Slovensku máme okrem všeobecných súdov a rozhodcovských súdov dve oficiálne alternatívne formy riešenia sporov upravené osobitnými zákonmi. Mediáciu a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.
Nevybavenie neoprávnenej reklamácie do 30 dní
Martin Biskupič | 22.11.2018

Nevybavenie neoprávnenej reklamácie do 30 dní

Má spotrebiteľ právo na vrátenie kúpnej ceny v prípade nevybavenia neoprávnenej reklamácie v 30 dňovej lehote? Podľa najnovšej judikatúry nemá.
Rozdiel medzi advokátom a mediátorom
Martin Biskupič | 25.10.2018

Rozdiel medzi advokátom a mediátorom

Kedy osloviť s problémom advokáta a kedy je lepšie zájsť za mediátorom? V čom sú kľúčové rozidely medzi advokátom a mediátorom.

Dôvernosť mediačného konania
Martin Biskupič | 18.10.2018

Dôvernosť mediačného konania

Na celé mediačné konanie sa viaže povinnosť mlčanlivosti. Nielen pre mediátora, ale aj pre každú osobu zúčastnenú na mediácii.

Pokuta za newsletter napriek súladu s GDPR
Martin Biskupič | 16.10.2018

Pokuta za newsletter napriek súladu s GDPR

Kedy môže firma dostať pokutu za reklamnú ponuku zaslanú do emailu, aj keď má v poriadku GDPR?