Založenie s.r.o. – Balík Komplet v cene 280 Eur

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v cene 280,- Eur zahŕňa:

  1. Spísanie a zaslanie všetkých dokumentov súvisiacich so založením a vznikom s.r.o..
  2. Poradenstvo vo výbere predmetov podnikania.
  3. Získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
  4. Vyžiadanie súhlasu správcu dane pre jednotlivých spoločníkov o tom, že nemajú daňový nedoplatok.
  5. Spísanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do príslušného Obchodného registra a kompletné vybavenie podania.
  6. Zaplatenie súdneho poplatku za zápis do obchodného registra.
  7. Podanie žiadosti o registráciu subjektu (novej s.r.o.) na daňovom úrade pre daň z príjmu.
  8. Zaslanie všetkej kompletnej dokumentácie vrátane výpisu z obchodného registra na adresu klienta.

Kompletné založenie s.r.o. platí neobmedzene pre klientov z celého Slovenska.

Kompletné založenie s.r.o. nezahŕňa:
  • poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre viazané a remeselné živnosti  (7,50 Eur/ jedna takáto živnosť)
  • poplatok za overenie podpisov u notára resp. príslušnom miestnom úrade (notár 2,37 Eur/1 podpis; miestny úrad 1,50 Eur/1 podpis).

Zakladanie s.r.o. zabezpečuje JUDr. Jana Štefáneková - advokátka alebo niektorý z jej kolegov.

Kontaktný formulár

Meno a priezvisko *
Váš email *
Váš telefonický kontakt
Druh služby, o ktorú máte záujem: *
Text *
Overenie *
verify