Právne formy podnikania a zakladateľský know-how

Chcete reklamu na svojom webe? Treba na to živnosť?
Norbert Seneši | 07.04.2014

Chcete reklamu na svojom webe? Treba na to živnosť?

Ako je to s príjmami z reklamy na internete? Je potrebná na to živnosť a aké záležitosti s tým ešte súvisia?

Povolenie a licencia na prevádzkovanie prepravy osôb
Fontionnel&Co s.r.o. | 18.03.2014

Povolenie a licencia na prevádzkovanie prepravy osôb

Informácie a postup ako získať povolenie na prevádzkovanie prepravy osôb autokarmi a autobusmi.
Podnikateľ a bankový účet
Norbert Seneši | 01.03.2014

Podnikateľ a bankový účet

Osobný alebo podnikateľský bankový účet, aké sú výhody a nevýhody, je povinnosť jeho číslo niekam oznamovať?
Založenie s.r.o. v roku 2014
Jana Štefáneková | 27.02.2014

Založenie s.r.o. v roku 2014

Ak plánujete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, tu sa dozviete obsah a postupnosť krokov ako správne založiť a zaregistrovať spoločnosť s ručením obmedzeným.

Založenie živnosti v roku 2014
Jana Štefáneková | 27.02.2014

Založenie živnosti v roku 2014

Živnosť je najjednoduchšia právna forma podnikania na Slovensku. Získanie živnosti je jednoduchý a finančne nenáročný úradný proces. Avšak aj v tomto prípade existujú nástrahy, na ktoré môže osoba, ktorá hodlá prevádzkovať živnosť naraziť. Prinášame Vám preto detailný postup ako si vybaviť živnosť na živnostenskom úrade, resp. jednotnom kontaktnom mieste.

Právnické a ekonomické slobodné povolania
Norbert Seneši | 20.02.2014

Právnické a ekonomické slobodné povolania

Zoznam právnických a ekonomických slobodných povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon.
Ostatné slobodné (regulované) povolania
Norbert Seneši | 20.02.2014

Ostatné slobodné (regulované) povolania

Medzi regulované povolania patria aj tlmočníci, pyrotechnici, prevádzkovatelia súromných bezepečnostných služieb a mnohé ďalšie profesie.
Slobodné (regulované) povolania
Norbert Seneši | 20.02.2014

Slobodné (regulované) povolania

Čo sú slobodné (regulované) povolania a aká legislatíva upravuje výkon konkrétnych profesií, ak v nich chcete podnikať.