Právne formy podnikania a zakladateľský know-how

Ostatné slobodné (regulované) povolania
Norbert Seneši | 20.02.2014

Ostatné slobodné (regulované) povolania

Medzi regulované povolania patria aj tlmočníci, pyrotechnici, prevádzkovatelia súromných bezepečnostných služieb a mnohé ďalšie profesie.
Slobodné (regulované) povolania
Norbert Seneši | 20.02.2014

Slobodné (regulované) povolania

Čo sú slobodné (regulované) povolania a aká legislatíva upravuje výkon konkrétnych profesií, ak v nich chcete podnikať.
Technické a prírodovedné slobodné povolania
Norbert Seneši | 20.02.2014

Technické a prírodovedné slobodné povolania

Zoznam technických a prírodovedných regulovaných (slobodných) povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon
Zdravotnícke slobodné povolania
Norbert Seneši | 20.02.2014

Zdravotnícke slobodné povolania

Zoznam zdravotníckych regulovaných (slobodných) povolaní spolu s podmienkami, ktoré je potrebné splniť na ich výkon.
Perfektné meno pre váš biznis
Norbert Seneši | 08.02.2014

Perfektné meno pre váš biznis

Prinášame pár užitočných rád a inšpirácií, ktoré vám pomôžu s výberom správneho mena pre Vaše podnikanie.

Ako získať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu?
Fontionnel&Co s.r.o. | 04.02.2014

Ako získať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu?

Prinášame vám postup, ako získať povolenie na predaj liehu, legislatívne podmienky, zoznam a popis príloh potrebných k žiadosti o vydanie povolenia. 
Spoločník v s. r. o.
Norbert Seneši | 03.02.2014

Spoločník v s. r. o.

Aké je postavenie spoločníka v s. r. o., aké sú jeho práva, povinnosti a ako sa riešia otázky ohľadom výsledku hospodárenia a zániku jeho účasti v spoločnosti?

Tichý spoločník v s. r. o.
Norbert Seneši | 03.02.2014

Tichý spoločník v s. r. o.

Aké výhody a riziká sú spojené s pozíciou tichého spoločníka v s. r.o.?