Vzorové zmluvy

Spoločenská zmluva s.r.o.
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Spoločenská zmluva s.r.o.

Vzor spoločenskej zmluvy na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným pre dvoch spoločníkov.

Sprostredkovateľská zmluva
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Sprostredkovateľská zmluva

Sprostredkovateľská zmluva je typom obstarávateľskej zmluvy. Sprostredkovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal záujemca príležitosť uzatvoriť určitú zmluvu. Je teda sprostredkovaním obchodnej príležitosti pre záujemcu s treťou osobou. Za túto činnosť patrí sprostredkovateľovi provízia.

Zmluva o tichom spoločenstve
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zmluva o tichom spoločenstve

Zmluva o tichom spoločenstve upravuje vzťah podnikateľa a tichého spoločníka, na základe ktorého sa tichý spoločník zaväzuje podieľať sa na podnikateľskej činnosti podnikateľa určitým vkladom a podnikateľ sa mu zaväzuje určitý podiel na čistom zisku dosiahnutom na svojej podnikateľskej činnosti.

Zakladateľská listina s.r.o.
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zakladateľská listina s.r.o.

Zakladateľská listina pre jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným.

Záložná zmluva
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Záložná zmluva

Zmluva o dielo
Redakcia Podnikajte.sk | 24.01.2010

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo je záväzkom v ktorom sa zhotoviteľ na objednávku objednávateľa zaväzuje vykonať určité dielo.Na stiahnutie ponúkame zmluvu o dielo s nepodnikateľom aj medzi podnikateľskými subjektami.

Zmluvy v podnikaní
Redakcia Podnikajte.sk | 23.01.2010

Zmluvy v podnikaní

Každý podnikateľ  používa a potrebuje pri svoje podnikateľskej činnosti rôzne zmluvy. V tejto časti nájdete štandardné vzory zmlúv používané pri podnikateľskej činnosti.