Právo a legislatíva

Ako reklamovať tovar
Petra Kubinská | 21.01.2015

Ako reklamovať tovar

Predávaný tovar musí spĺňať základné kritériá stanovené predpismi a musí zodpovedať tomu, čo predajca prezentuje ako vlastnosti ponúkanej veci. Ak po zakúpení zákazník zistí, že vec nemá požadované vlastnosti či sa na nej vyskytli vady, môže ju reklamovať. V tomto článku sa budeme bližšie venovať záruke tovaru a podmienkam reklamácie.
Nestihli ste likvidáciu svojej firmy v roku 2014? Existuje riešenie!
Norbert Seneši | 18.01.2015

Nestihli ste likvidáciu svojej firmy v roku 2014? Existuje riešenie!

V tomto roku budú firmy prvý krát platiť daňové licencie, preto došlo v roku 2014 k hromadným likvidáciám spoločností. Ak ste svoju firmu doteraz zlikvidovať nestihli, ešte stále existuje riešenie.
Aký je rozdiel medzi zmluvami o zastúpení medzi podnikateľmi?
Anna Kmetíková | 14.01.2015

Aký je rozdiel medzi zmluvami o zastúpení medzi podnikateľmi?

Kedy má podnikateľ so svojím zástupcom uzavrieť mandátnu zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, komisionársku zmluvu a zmluvu o obchodnom zastúpení?

Kedy môže zamestnanec pracovať nadčas a aká mu za to náleží odmena?
Tomáš Vavro | 07.01.2015

Kedy môže zamestnanec pracovať nadčas a aká mu za to náleží odmena?

Za akých podmienok, v akom rozsahu a za akú odmenu sa podľa zákonníka práce pripúšťa práca nadčas?

Vývoj podnikateľského prostredia očami podnikateľov
Veronika Rezáková | 05.01.2015

Vývoj podnikateľského prostredia očami podnikateľov

Vláda sľubuje priaznivejšie podmienky pre podnikateľskú verejnosť, no zároveň jej neraz podkopáva nohy.

30 významných zmien pre podnikateľov od roku 2015
Norbert Seneši | 03.01.2015

30 významných zmien pre podnikateľov od roku 2015

Prehľad dôležitých legislatívnych zmien, ktoré významne ovplyvnia život podnikateľov od roku 2015.

Minimálna mzda od 1.1.2015
Norbert Seneši | 02.01.2015

Minimálna mzda od 1.1.2015

Od roku 2015 sa minimálna mzda zvyšuje na 380 eur.
Zdravotná služba bude povinná pre všetkých zamestnávateľov od roku 2015
Norbert Seneši | 31.12.2014

Zdravotná služba bude povinná pre všetkých zamestnávateľov od roku 2015

Zamestnávatelia by sa mali pomaly začať pripravovať na ďalšiu záťaž. Od roku 2015 budú musieť pracovnú zdravotnú službu zabezpečovať aj pre zamestnancov prvej a druhej kategórie.