Právo a legislatíva

Kedy zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy za voľno?
Ľubica Hanová | 19.12.2014

Kedy zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy za voľno?

Zamestnancovi počas trvania pracovného pomeru vzniká nárok na pracovné voľno za rôzne prekážky v práci. Ktoré prekážky vytvárajú nárok na pracovné voľno ale bez náhrady mzdy?

Prekážky na strane zamestnávateľa a náhrada mzdy pri pružnom pracovnom čase
Ľubica Hanová | 19.12.2014

Prekážky na strane zamestnávateľa a náhrada mzdy pri pružnom pracovnom čase

Aké prekážky v práci definuje legislatíva ako tie, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ a aké sú jeho povinnosti voči zamestnancom?

Kedy má zamestnanec nárok na náhradu mzdy za prekážky v práci?
Ľubica Hanová | 19.12.2014

Kedy má zamestnanec nárok na náhradu mzdy za prekážky v práci?

Existujú druhy pracovného voľna, v súvislosti s ktorými má zamestnanec nárok na finančnú kompenzáciu. Prinášame ich prehľad.

Najväčšie skvosty z pera slovenských byrokratov
Veronika Rezáková | 19.12.2014

Najväčšie skvosty z pera slovenských byrokratov

Byrokratické absurdity a ich dopad na slovenské podnikateľské prostredie očami  zástupcov podnikateľských združení a organizácií.

Výpočet náhrady mzdy za dovolenku v roku 2014
Ľubica Hanová | 18.12.2014

Výpočet náhrady mzdy za dovolenku v roku 2014

Zamestnancovi vzniká za každý deň čerpania dovolenky nárok na náhradu mzdy. Čo však v prípade, ak zamestnanec dovolenku na ktorú má nárok nevyčerpá?

Aké sú povinnosti podnikateľa pri styku s organizáciou kolektívnej správy autorských diel?
Oliver Uraz | 17.12.2014

Aké sú povinnosti podnikateľa pri styku s organizáciou kolektívnej správy autorských diel?

Používate pri svojom podnikaní rádio či televíziu a dostali ste sa do styku s organizáciou kolektívnej správy autorských diel? Pozrite si, čo všetko je od vás požadované.

Ďalší kandidáti na Byrokratický nezmysel roka 2014
Norbert Seneši | 15.12.2014

Ďalší kandidáti na Byrokratický nezmysel roka 2014

Ponúkame vám stručný prehľad ďalších troch adeptov na víťaza neslávnej ceny Byrokratický nezmysel roka 2014.

Adepti na neslávnu cenu Byrokratický nezmysel roka 2014
Norbert Seneši | 08.12.2014

Adepti na neslávnu cenu Byrokratický nezmysel roka 2014

Predstavujeme niekoľko horúcich kandidátov na víťaza súťaže Byrokratický nezmysel roka 2014.