Právo a legislatíva

Novela zákona o miestnych daniach od 1. 11. 2014 (návrh)
Ján Benko | 22.04.2014

Novela zákona o miestnych daniach od 1. 11. 2014 (návrh)

Vybrané miestne dane by mali prejsť koncom roka 2014 viacerými zmenami a doplneniami.
Dokazovanie v súdnom konaní
Tomáš Vavro | 21.04.2014

Dokazovanie v súdnom konaní

Vediete alebo ste sa odhodlali viesť so svojím obchodným partnerom súdny spor? V záujme dosiahnutia úspechu by ste nemali zabúdať na isté pravidlá spojené s dokazovaním.

Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od 1. 1. 2015 (návrh)
Ján Benko | 14.04.2014

Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od 1. 1. 2015 (návrh)

Návrh zahrňuje nový právny inštitút - čiastkový protokol, spresňuje poradie použitia neoznačených platieb a skracuje časový test pre výmaz z čiernej listiny.

Povinné informácie na webovej stránke podnikateľa
Lucia Stefansky | 11.04.2014

Povinné informácie na webovej stránke podnikateľa

Máte na svojom webe všetky potrebné informácie? Poradíme vám, čo by vám na ňom určite nemalo chýbať.

Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov od apríla 2014
Tomáš Vavro | 10.04.2014

Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov od apríla 2014

V uplynulom roku bol prijatý nový zákon o ochrane osobných údajov. Len pár mesiacov od jeho účinnosti bola schválená novela.  Pozrite sa na zmeny účinné od 15. apríla 2014.
Nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca v roku 2013
Norbert Seneši | 07.04.2014

Nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca v roku 2013

Ak vás zaujímajú výsledky z kontrol nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2013 v číslach, čítajte ďalej.

Zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov
Ján Benko | 27.03.2014

Zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov

Kedy musí podnikateľ poveriť zodpovednú osobu? Aké sú jeho povinnosti, povinnosti zodpovednej osoby a aké hrozia pokuty?
Prevod obchodného podielu s.r.o.
Jana Štefáneková | 26.03.2014

Prevod obchodného podielu s.r.o.

Aký je postup krokov pri prevode obchodného podielu s.r.o. a na čo si dať pozor?