Právo a legislatíva

Základné pravidlá pri spisovaní obchodných zmlúv
Anna Kmetíková | 01.07.2015

Základné pravidlá pri spisovaní obchodných zmlúv

Rady, na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť pri uzatváraní obchodných zmlúv.

Posun termínu aktivácie elektronických schránok na 1.8.2016
Norbert Seneši | 01.07.2015

Posun termínu aktivácie elektronických schránok na 1.8.2016

Termín automatickej aktivácie elektronických schránok sa pre firmy posúva na 1. august 2016. Pre fyzické osoby – podnikateľov je a naďalej bude ich používanie dobrovoľné. Majú ich zriadené aj bežní ľudia.

Ako vymôcť pohľadávku v inom štáte Európskej únie?
Oliver Uraz | 24.06.2015

Ako vymôcť pohľadávku v inom štáte Európskej únie?

Ako postupovať pri súdnom a exekučnom vymáhaní pohľadávky za dlžníkom z inej krajiny Európskej únie (EÚ).

Zamestnanie dohodára v porovnaní so zamestnancom v roku 2015
Zuzana Varmusová | 22.06.2015

Zamestnanie dohodára v porovnaní so zamestnancom v roku 2015

Aké sú rozdiely pri zamestnaní dohodára v porovnaní so zamestnancom z hľadiska pracovného času, odvodov a nárokov týchto osôb podľa platnej legislatívy na Slovensku, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Zmeny v BOZP od 1. júla 2015
Norbert Seneši | 18.06.2015

Zmeny v BOZP od 1. júla 2015

Od 1.7.2015 bude môcť aj fyzická osoba zabezpečovať výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Zamestnávanie bezpečnostného technika je výhodou aj z pohľadu pracovnej zdravotnej služby.

Povinné ukončenie starších dohôd k 30.6.2015
Zuzana Varmusová | 10.06.2015

Povinné ukončenie starších dohôd k 30.6.2015

V súlade s novelou zákonníka práce sa od 1.7.2014  dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvárajú maximálne na dobu 12 mesiacov. Dohody uzatvorené v minulosti na dobu neurčitú je potrebné do 30.6.2015 ukončiť.
Čierna listina konateľov (štatutárnych zástupcov)
Norbert Seneši | 09.06.2015

Čierna listina konateľov (štatutárnych zástupcov)

Od roku 2016 sa do praxe zavádza tzv. „register diskvalifikácií“. Pôjde o zoznam osôb, ktoré budú mať zakázané vykonávať kľúčové funkcie v obchodných spoločnostiach a družstvách.

Zrušenie (ukončenie) živnosti v roku 2015
Norbert Seneši | 08.06.2015

Zrušenie (ukončenie) živnosti v roku 2015

Zrušiť, resp. ukončiť živnosť sa môže živnostník rozhodnúť kedykoľvek, pričom je potrebné absolvovať kolobeh návštev rôznych úradov a tiež splniť si účtovné a daňové povinnosti súvisiace s ukončením podnikania. Prinášame ich prehľad.