Právo a legislatíva

Čo môže veriteľ požadovať okrem istiny pohľadávky?
Petra Kubinská | 25.02.2015

Čo môže veriteľ požadovať okrem istiny pohľadávky?

Prečítajte si, čo všetko môže veriteľ požadovať od svojho dlžníka vedľa nezaplatenej pohľadávky.

Agentúry dočasného zamestnávania a nové pravidlá ich fungovania od 1. 3. 2015
Norbert Seneši | 20.02.2015

Agentúry dočasného zamestnávania a nové pravidlá ich fungovania od 1. 3. 2015

Od 1. marca 2015 začnú platiť pre agentúry dočasného zamestnávania nové pravidlá. Väčšina z nich zásadným spôsobom ovplyvní kľúčové parametre celého systému dočasného prideľovania zamestnancov.

Ako vymôcť nezaplatenú zmenku?
Tomáš Vavro | 18.02.2015

Ako vymôcť nezaplatenú zmenku?

Ako správne postupovať pri súdnom vymáhaní nezaplatenej zmenky.
Povinná veľkosť písma v spotrebiteľských zmluvách od 1.1.2015
Tomáš Vavro | 11.02.2015

Povinná veľkosť písma v spotrebiteľských zmluvách od 1.1.2015

Uzatvárate zmluvy so spotrebiteľmi? Pozrite sa, aké veľké písmo v zmluvách vyžaduje zákon a kedy je zmluva so spotrebiteľom považovaná za neplatnú.
E-kolky a ďalšie spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov od roku 2015
Norbert Seneši | 04.02.2015

E-kolky a ďalšie spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov od roku 2015

Z dôvodu plynulého prechodu z klasických kolkov na platobný systém E-KOLOK bolo na úhradu správnych a súdnych poplatkov zavedené aj tzv. „Potvrdenie pre evidenciu poplatku“. Existujú však aj iné možnosti úhrady týchto poplatkov.

Obchodné tajomstvo a jeho ochrana
Anna Kmetíková | 04.02.2015

Obchodné tajomstvo a jeho ochrana

Pojem obchodné tajomstvo je v podnikateľskom prostredí skloňovaný mnohokrát, nie vždy je však používaný správne. Kedy môžeme hovoriť o obchodnom tajomstve a kedy len o citlivej informácii? A ako sa môžeme brániť v prípade porušenia obchodného tajomstva?

Zákonník práce a subdodávky od 1. 3. 2015
Ján Benko | 30.01.2015

Zákonník práce a subdodávky od 1. 3. 2015

Po prezidentovom vete opätovne schválená novela zákonníka práce mení pravidlá subdodávateľsých vzťahov v prípade poskytovania zamestnanca na výkon práce v inej firme.
Autorské práva pri dielach vytvorených zamestnancami
Oliver Uraz | 28.01.2015

Autorské práva pri dielach vytvorených zamestnancami

Čo všetko sa rozumie zamestnaneckým dielom, aké je rozdelenie práv k takémuto dielu medzi zamestnanca a zamestnávateľa, a aké dôsledky z toho pre obe strany plynú?