Právo a legislatíva

Kedy má podnikateľ povinnosť uzatvoriť licenčnú zmluvu s organizáciou kolektívnej správy autorských diel?
Oliver Uraz | 19.11.2014

Kedy má podnikateľ povinnosť uzatvoriť licenčnú zmluvu s organizáciou kolektívnej správy autorských diel?

Máte vo svojej prevádzkarni rádio či televíziu? Prinášame prehľad zákonných povinností, ktoré sú s týmto spojené.

Ako zrušiť zadlženú spoločnosť
Fontionnel&Co s.r.o. | 14.11.2014

Ako zrušiť zadlženú spoločnosť

Aké sú možnosti zbavenia sa zadĺžnej spoločnosti a aké riziká vpylývajú zo zákonom ponúknaých alternatív.
Aký je rozdiel medzi prokúrou a plnomocenstvom?
Petra Kubinská | 12.11.2014

Aký je rozdiel medzi prokúrou a plnomocenstvom?

Predstavenie hlavných rozdielov medzi zastupovaním podnikateľa na základe plnomocenstva a prokúry.

Aké sú povinnosti podnikateľa pri používaní bezpečnostných kamier?
Tomáš Vavro | 05.11.2014

Aké sú povinnosti podnikateľa pri používaní bezpečnostných kamier?

Prehľad najdôležitejších povinností podnikateľov spojených s použitím bezpečnostnej kamery.

Zdravotná služba bude povinná pre všetkých zamestnávateľov od roku 2015
Norbert Seneši | 03.11.2014

Zdravotná služba bude povinná pre všetkých zamestnávateľov od roku 2015

Zamestnávatelia by sa mali pomaly začať pripravovať na ďalšiu záťaž. Od roku 2015 budú musieť pracovnú zdravotnú službu zabezpečovať aj pre zamestnancov prvej a druhej kategórie.

7 najdôležitejších zmien v Obchodnom zákonníku
Norbert Seneši | 27.10.2014

7 najdôležitejších zmien v Obchodnom zákonníku

Prehľad najdôležitejších zmien v Obchodnom zákonníku, ktoré od roku 2015 môžu výrazne ovplyvniť podstatnú časť obchodných spoločností na Slovensku.
Spoločnosť v kríze a zákaz vrátenia niektorých plnení
Norbert Seneši | 25.10.2014

Spoločnosť v kríze a zákaz vrátenia niektorých plnení

Novela Obchodného zákonníka prináša úplne nové ustanovenia o spoločnosti v kríze. Spoločnosť v kríze bude mať zakázané vracať niektoré plnenia, ktoré jej boli poskytnuté.

Register diskvalifikovaných osôb a vylúčenie z výkonu funkcie
Norbert Seneši | 24.10.2014

Register diskvalifikovaných osôb a vylúčenie z výkonu funkcie

Od roku 2015 bude môcť byť rozhodnutím súdu konkrétna osoba vylúčená z výkonu funkcie v obchodných spoločnostiach a družstvách. V tejto súvislosti bude zavedený register diskvalifikácií.