Faktúry podľa zákona o DPH od 1.1.2013

Faktúry podľa zákona o DPH od 1.1.2013
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinná od 1. januára 2013 preberá smernicu Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (tzv. fakturačnú smernicu) a zavádza nové pravidlá fakturácie. Od 1. 1. 2013 majú povinnosť prijať túto smernicu všetky členské štáty Európskej únie do svojich národných predpisov, čím sa dosiahne harmonizácia vo všetkých krajinách EÚ. Viac

Coco Chanelová

Coco Chanelová
Hovorí sa, že za každým úspešným mužom stojí milujúca žena. V prípade tejto módnej návrhárky to však bolo skôr naopak. Svoje impérium vybudovala vďaka podpore a kontaktom svojich milencov. Bola však Coco Chanelová iba obyčajná zlatokopka a šikovná manipulátorka, alebo sa v nej skrývalo omnoho viac? Viac

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2013

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2013
Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa od 1. 1. 2013 v dôsledku rastu minimálneho, ale aj maximálneho vymeriavacieho základu opäť zvyšujú. Novinkou je tiež zmena vo výpočte vymeriavacieho základu, ktorú je potrebné aplikovať pri zdravotných odvodoch už od 1. 1. 2013, pri sociálnych odvodoch sa nový výpočet použije až k 1. 7. 2013. Už od januára je však potrebné rešpektovať minimálnu výšku odvodov, ktoré musí každá SZČO (živnostník) platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Suma minimálnych odvodov tak v roku 2013 bude vo výške 185,29 eura oproti súčasnej výške 160,24 eura. Viac

Zmena vo výpočte odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne v roku 2013

Zmena vo výpočte odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne v roku 2013
Novela zákona o sociálnom poistení schválená 10. 8. 2012 prináša mnohé zmeny. Tá, ktorá ovplyvní SZČO (živnostníkov) pravdepodobne najviac, sa týka zmien vo výpočte ich vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné poistenie a zvýšenie minimálneho aj maximálneho vymeriavacieho základu. Odvody do Sociálnej poisťovne aj zdravotných poisťovní tak v roku 2013 živnostníkom vzrastú. V tomto článku sa budeme zaoberať odvodmi do Sociálnej poisťovne v roku 2013. Viac

Carolyn Oei : Na Slovensku je mnoho talentov

Carolyn Oei : Na Slovensku je mnoho talentov
The Creative Voice je komunikačná agentúra zameraná na budovanie a rozvoj firemnej značky a PR. Kladie dôraz na autentickosť a sociálnu zodpovednosť, vysielajúc silnú zmes spoločenskej jasnosti a umeleckej esencie. Služby The Creative Voice zahŕňajú okrem iných rozvoj značky, firemnú komunikáciu, rozvoj CSR programov, organizáciu špecifických podujatí a tvorbu kreatívnych textov. Majiteľkou a kreatívnou riaditeľkou singapurskej spoločnosti The Creative Voice je Carolyn Oei, ktorá v rámci projektu Spotlight Singapore navštívila v septembri Bratislavu a stretla sa s mnohými členmi Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Viac

BLOG: (Ne)zodpovedné podnikanie

BLOG: (Ne)zodpovedné podnikanie

Trh trýznený krízou, ľudské zúfalstvo a na druhej strane príliš veľká prešibanosť. To sú dominanty dnešnej doby, ktoré deformujú podnikanie a dávajú mu nepeknú tvár. Nestačí, že už aj tak majú podnikatelia v našej krajine nie práve najlepšiu povesť? Prečo ju ešte viac kaziť? Tu je niekoľko postrehov na tému, ako podnikať zodpovednejšie a môcť pokojne spávať.

Viac

Voľný pohyb dlžníkov v EÚ - ako ich dobehnúť?

Voľný pohyb dlžníkov v EÚ - ako ich dobehnúť?
Voľný pohyb v rámci Európskej únie prináša podnikateľom mnohé výhody ako aj nové problémy a riziká s nimi spojené. Rozvoj medzinárodného obchodu závisí okrem iného na dodržiavaní základných pravidiel podnikateľskej „slušnosti“, medzi ktoré nepochybne patrí aj platenie dlhov. Omeškanie s platbami častokrát ohrozuje existenciu mnohých malých a stredných podnikov, pričom komplikovanosť vymáhania pohľadávok v cudzine dokáže odradiť nejedného ambiciózneho podnikateľa od uzatvárania nových kontraktov so zahraničnými subjektmi. Problémov, ktoré môže pri domáhaní sa svojich práv klasickým spôsobom zapríčiniť jeden dlžník z cudziny, je hneď niekoľko – nájdenie dlžníka, zabezpečenie prekladov, porozumenie právnemu či súdnemu systému v zahraničí atď. S ich riešením sa Vám pokúsime pomôcť. Viac

Karl Hans Albrecht (ALDI)

Karl Hans Albrecht (ALDI)
Karl Hans Albrecht - ústredná postava obchodného  reťazca ALDI – sa narodil 20.02.1920 ako prvorodený syn otca baníka a matky obchodníčky. Spolu so svojím bratom Theodorom Paulom Albrechtom, ktorý sa narodil o dva roky neskôr, vyrastali v nemeckom mestečku Schönnenbeck neďaleko Essenu. Rodina Albrechtovcov patrila k strednej spoločenskej vrstve, otec roky tvrdo pracoval v bani, až do doby, kým  nebol zo zdravotných dôvodov nútený zmeniť povolanie a zamestnať sa v pekárni. Možno práve aj táto skutočnosť prispela k tomu, aby sa bratia stali neskôr veľmi bohatými, pretože keď matka Anna videla, že otec svojím zle plateným miestom v pekárni rodinu neuživí, rozhodla sa otvoriť si  v roku 1913 malý obchodík, niečo ako lahôdky. Viac

Asistované konverzie - budúcnosť online marketingu

Asistované konverzie - budúcnosť online marketingu
Časy, keď ste dali peniaze do PPC reklamy alebo bannerov, zmerali ste si efekt na predaj či konverzie a uzatvorili ste online kampaň sú už dávno preč. Ľudia majú neustále viac možností pre získavanie informácií, používajú Google pre vyhľadávanie, klikajú na reklamné odkazy, participujú na sociálnych sieťach a prispievajú do internetových fór. Toto všetko vytvára komplexnú sieť možných online kanálov, cez ktoré sa na váš web môžu ľudia dostať.  Často sa stáva, že predtým ako uskutočnia nákup sa Váš web vracajú aj niekoľko krát. Sledovať primárny zdroj takýchto návštevníkov pomáhajú práve asistované konverzie. Viac

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2012 (prehľad sadzieb a limitov)

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2012 (prehľad sadzieb a limitov)
V tomto článku prinášame prehľadný sumár kľúčových čísel pre podnikateľov pre rok 2012. Nájdete tu všetky dôležité veličiny týkajúce sa dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (napr. sadzby dane, nezdaniteľnú časť na daňovníka, daňový bonus, sumy pre platenie preddavkov na daň), dane z pridanej hodnoty, odvodov, ako aj ďalšie dôležité veličiny (napr. minimálnu mzdu, životné minimum, sumy stravného). ViacHlavní partneri

Podnikanie v ČR