Ako na exekúciu? - Časť I.

Ako na exekúciu? - Časť I.

Asi každý z nás už má nejakú nepríjemnú skúsenosť s omeškaním alebo úplnou ignoráciou dlžníka pri splácaní peňažných záväzkov. V našich minulých príspevkoch sme sa Vám pokúsili priblížiť dostupné spôsoby mimosúdneho či súdneho vymáhania pohľadávok, avšak v mnohých prípadoch ani tieto prostriedky nepredstavujú konečné riešenie Vašej nepriaznivej situácie. Skutočnosť, že sa dlžník odhodlá spísať notársku zápisnicu so súhlasom k vykonateľnosti alebo že súd rozhodne vo Váš prospech ešte neznamenajú, že dlžník svoju povinnosť tiež skutočne splní. Právny poriadok na takúto alternatívu reaguje posledným možným riešením, ktoré neochotu dlžníka neberie ako prekážku - exekúcia.

Viac

Daňový bonus od 1. 7. 2013

Daňový bonus od 1. 7. 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením z 28. júna 2013 č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima upravilo s účinnosťou od 1. júla 2013 sumy životného minima. Suma životného minima sa upravuje každoročne s účinnosťou k 1. júlu bežného kalendárneho roka, a to buď na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zistených Štatistickým úradom SR. Viac

Výdavky na stravovanie zamestnanca v roku 2013

Výdavky na stravovanie zamestnanca v roku 2013

Ste zamestnancom a neviete presne na čo máte nárok v oblasti stravovania u svojho zamestnávateľa? Alebo ste živnostník a zvažujete formu stravovania? Možno sa len chcete dozvedieť, kto je na tom v oblasti stravovania lepšie – zamestnanec či živnostník, a to z dvoch rôznych pohľadov - na jednej strane Zákonníka práce, na druhej strane Zákona o dani z príjmov.

Viac

Zapojenie podnikania do affiliate siete

Zapojenie  podnikania do affiliate siete

V minulom článku sme si predstavili affiliate sprostredkovanie všeobecne. V tomto článku sa budeme venovať affiliate kampaniam zo strany inzerenta, ktorý chce svoje podnikanie rozbehnúť, vhodným spôsobom propagovať a má záujem o platbu iba za reálny výkon.

Viac

Martin Javorček: „Rozhodujúce nie sú veľké úspechy, ale pravidelné opakovanie tých menších a stredných!“

Martin Javorček: „Rozhodujúce nie sú veľké úspechy, ale pravidelné opakovanie tých menších a stredných!“

Martin Javorček je advokátom a partnerom advokátskej kancelárie MAPLE & FISH. Sústreďuje sa na poskytovanie právneho poradenstva pre podnikateľov a pre finančných investorov.

Viac

Zaujímavý podnikateľský príbeh: Veľký nápad s malým kapitálom

Zaujímavý podnikateľský príbeh: Veľký nápad s malým kapitálom

Študent druhého ročníka univerzity Wake Forest Lee Lowden určite nespĺňa predstavu o typickom vysokoškolákovi, ktorý trávi väčšinu voľného času v kluboch. Je majiteľom on-line obchodu  Buyback Boss, prostredníctvom ktorého nakupuje a znovu predáva použité telefóny značky iPhone a Blackberry.

Viac

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2014

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2014

Predkladaná novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o dani z príjmov alebo novela zákona, resp. zákon o dani z príjmov“) má prispieť k zvýšeniu atraktivity podnikateľského prostredia znížením administratívnej záťaže pre podnikateľov a eliminovať daňové úniky. Novela zákona prináša najmä nasledujúce zmeny.

Viac

Ing. Rastislav Tkáč: „O ceste podnikania musíte byť presvedčení na 110%“

Ing. Rastislav Tkáč: „O ceste podnikania musíte byť presvedčení na 110%“

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov oslavuje tento rok dvadsiate výročie svojho pôsobenia v oblasti podpory podnikania na Slovensku. Od svojho vzniku stálo pri zrode a následnej implementácií najvýznamnejších projektov na podporu malého a stredného podnikania (napr. mikropôžičkový program, podnikateľská inkubácia). Ing. Rastislav Tkáč pôsobí v RPIC Prešov od roku 1999 (od roku 2008 ako riaditeľ). Okrem toho sa angažuje v oblasti podnikateľskej inkubácie, je predsedom SAPTI (slovenská asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov) a zastáva pozíciu viceprezidenta NARP (národná asociácia rozvoja podnikania).

Viac

Vízie nie sú len pre vizionárov

Vízie nie sú len pre vizionárov

Tak ľudia ako i firmy potrebujú na dosiahnutie významného úspechu určitý strategický rámec. Ten sa skladá z vízie pre budúcnosť, misie, ktorá definuje, čo sa má robiť, z hodnôt, ktoré formulujú konanie, zo stratégií na dosiahnutie cieľov a zo samostatných cieľov a akčných plánov na dennej, týždennej a mesačnej báze.

Viac

Ako zapojiť zákazníkov a zamestnancov do propagácie Vašich produktov

Ako zapojiť zákazníkov a zamestnancov do propagácie Vašich produktov

Úspešná reklamná kampaň, ktorá využíva taktiky tradičného marketingu, je založená na vytváraní a budovaní vzťahov postavených na osobnom spojení s firmou. Využíva predovšetkým osobné odporúčanie od zákazníkov alebo vlastných zamestnancov, pretože väčšina ľudí verí viac svojim známym ako reklamám. Ak bol niekto spokojný s vašou službou či produktom, je veľmi pravdepodobné, že vás bude odporúčať ďalej. Platí však nepísané pravidlo, že spokojný zákazník odovzdá pozitívne referencie trom ľuďom, kým nespokojný zákazník siedmim. Dajte preto zákazníkom aj vlastným zamestnancom tému a príležitosť, aby o vás hovorili.

ViacHlavní partneri

Podnikanie v ČR