Ako na exekúciu v EÚ?

Ako na exekúciu v EÚ?

Nemôžete sa domôcť svojich práv napriek tomu, že miestny súd už Vám dal za pravdu alebo dlžník svoj záväzok voči Vám písomne uznal? Mať všetko čierne na bielom nie je vždy zárukou úspechu. V prostredí globálneho obchodu sa podnikatelia často dostávajú do styku s „medzinárodnými neplatičmi“, a sú preto nútení obracať sa na zahraničné orgány za účelom vykonania exekúcie v inom štáte. V súčasnosti je pomerne bežné, že snaha o získanie peňazí od Vášho zahraničného (resp. „európskeho“) obchodného partnera sa rozplynie v spleti rozličných úradných postupov. Európska únia ako spoločenstvo štátov stavajúcich na vzájomnej dôvere vyvíja dlhodobo úsilie k zjednodušeniu a zefektívneniu súdnej spolupráce medzi členskými štátmi. Liberálny režim umožňuje občanom alebo firmám z rôznych štátov Únie prístup k orgánom cudzích štátov, a to bez diskriminácie či zbytočných komplikácií. Môžete sa tak obrátiť na zahraničné súdy a požadovať vydanie rozhodnutia či dokonca viesť exekúciu v inom členskom štáte. Práve problematika vedenia exekúcie na území Únie je predmetom tohto článku.

 

Viac

Maximálna výška podpory (dávky) v nezamestnanosti od roku 2013 znižuje

Maximálna výška podpory (dávky) v nezamestnanosti od roku 2013 znižuje
Dávka (podpora) v nezamestnanosti je sociálna dávka vyplácaná po splnení zákonných podmienok zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti, slúžiaca na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti. Od roku 2013 sa mení v súvislosti s touto dávkou niekoľko skutočností a znižuje sa jej maximálna výška.  Viac

Prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2013

Prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2013
Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť do Sociálnej poisťovne svojich dohodárov, ktorým vznikla dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pred 1. januárom 2013 a tento právny vzťah trvá aj po 31. decembri 2012, na nemocenské poistenie dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. len na dôchodkové poistenie. Urobiť tak musí najneskôr do 31. januára 2013. Viac

Daň z príjmov fyzických osôb – základ dane a výpočet dane za rok 2012

Daň z príjmov fyzických osôb – základ dane a výpočet dane za rok 2012

Do 2.4.2013 má takmer každý daňovník povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom musí uviesť všetky svoje zdaniteľné príjmy (okrem zrazených zrážkou, ktoré sa považujú za vysporiadané). Jednotlivé príjmy, ktoré sú obsahom rozdielnych paragrafov zákona o dani z príjmov si vyžadujú špecifické výpočty čiastkového základu dane. V nasledujúcom článku objasníme ich výpočet a vyčíslenie daňovej povinnosti týkajúce sa príjmov za rok 2012.

Viac

Daň z nehnuteľností v roku 2013

Daň z nehnuteľností  v roku 2013

Daň z nehnuteľností má povinnosť platiť fyzická osoba (občan aj podnikateľ) a právnická osoba, ktorá je podľa zákona daňovníkom tejto dane. Daň z nehnuteľností je jednou z ôsmich daní, ktoré spravuje a vyberá mesto alebo obec. Túto daň môže mesto alebo obec zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane.  Ak sa obec alebo mesto rozhodne pre zmeny v dani z nehnuteľností, môže ich vykonať len s účinnosťou k 1. januáru daného zdaňovacieho obdobia. Správu dane vykonáva mesto alebo obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.  V nasledovnom článku sa dočítate viac o dani z nehnuteľností, spôsobe jej výpočtu, vzniku a zániku daňovej povinnosti a mnoho iného.

Viac

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 2013

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 2013

Podľa zákona o miestnych daniach je daňové priznanie k dani z nehnuteľností povinný podať daňovník miestne príslušnému správcovi dane (mestu alebo obci). Lehota na podanie daňového priznania je určená do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností. Daňovníkom je fyzická osoba (občan, podnikateľ) alebo právnická osoba. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva len jedenkrát, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. V nasledujúcich rokoch už daňové priznanie nepodáva (správca dane doručí len rozhodnutie o vyrubenej dani), okrem prípadov, kedy v priebehu roka nastala zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, alebo zaniklo vlastnícke právo.

 

Viac

Najlepšie startupy získajú od O2 až 50 000 Eur a prístup k 300 mil. zákazníkom

Najlepšie startupy získajú od O2 až 50 000 Eur a prístup k 300 mil. zákazníkom
O2 štartuje akcelerátor WAYRA a hľadá inovatívne technologické nápady aj na Slovensku a v Česku. Hlavným cieľom nového akcelerátora Wayra je podpora inovatívnych technologických projektov a pomoc s uplatnením na trhu. Pozývame Vás na diskusiu o tom, čo je a prináša Wayra na Slovensko, ktorá sa koná v stredu 9.1.2013 o 18:00 v Bratislave (Námestie SNP 30, v priestoroch THE SPOT, na 3. poschodí OC Dunaj).  Stretnutie sa uskutoční za účasti manažéra Wayra Europe Simona Devonshira a jeho slovenských kolegov.  Viac

Luboš Fellner - Ako sa stať podnikateľom roka (video)

Luboš Fellner - Ako sa stať podnikateľom roka (video)
V živote bývalého lekára cestovanie zvíťazilo nad medicínou. BUBO vznikla ako študentská cestovná kancelária, no počas svojej existencie sa začala čoraz viac zameriavať na firemnú a bonitnejšiu klientelu. Ako vo svojej prednáške hovorí Ľ. Fellner, v roku 2006 sme boli dvakrát taký veľký ako v roku 2004 a stali sme sa najrýchlejšie rastúcou cestovkou na Slovensku. "Každý má šancu stať sa podnikateľom roka. Keď som sa ním stal ja ako lekár podnikajúci v cestovnom ruchu. Buďte fanatik v tom čo robíte a robte to najlepšie ako viete. Mladý človek má výhodu v tom, že nevie, že sa niečo nedá, vtedy sa to môže podariť :-)" hovorí Ľuboš Fellner. Ďalšie ponaučenia nájdete v nasledovnom videu. Viac

R.Lukačka: Ako si urobiť podnikateľský život zaujímavým (video)

R.Lukačka: Ako si urobiť podnikateľský život zaujímavým (video)
Rudolf Lukačka založil firmu, keď mal po štyridsiatke. Bolo to v čase, keď ho už podľa vlastných slov nikto nechcel zamestnať. Pre vtedajších zamestnávateľov bol  už pristarý a ako sám hovorí bol neposlušný podriadený. Rozhodol sa preto podnikať. Založil som firmu ELAS, s.r.o., neskôr s cennou akvizíciou HT Computers.  Z trinástich zamestnancov vznikla firma so približne tristo zamestnancami a obratom 2,1 miliardy korún. V roku 2004 firmu predal a stala sa súčasťou koncernu Siemens. Dnes pôsobí ako biznis couch a mentor. Okrem toho investuje časť svojho času aj do odovzdávania skúseností mladým podnikateľom v spolupráci so Združením mladých podnikateľov Slovenska. Viac

Michal Král - Ako vybudovať portál z nuly na 1 mil. návštev mesačne (video)

Michal Král - Ako vybudovať portál z nuly na 1 mil. návštev mesačne (video)

Michal Král je zakladateľ portálu pricemania.sk, ktorý je popredným porovnávačom cien. Pricemania.sk porovnáva ceny z viac ako 1 milióna produktov v 4000 e-shopoch. Portál založil v roku 2007 a po úspešnom etablovaní na Slovenskom trhu v súčasnosti pripravuje jeho expanziu do zahraničia. 

 

ViacHlavní partneri

Podnikanie v ČR