Martin Guttman: Podnikanie je ako labyrint. Ak neviete, čo je cieľom, zablúdite!

Martin Guttman: Podnikanie je ako labyrint. Ak neviete, čo je cieľom, zablúdite!

Spoločnosť Tuli.sk, s.r.o. sa špecializuje na ručnú výrobu a predaj sedacích vakov Tuli. Hlavný slogan spoločnosti hovorí „sadnete si“. A osloví vás to, dalo by sa dodať. Martin si jedného dňa v roku 2006 na dovolenke v Thajsku sadol a dostalo ho to. Najskôr to chcel len mať, no na Slovensku to ešte nebolo. Tak si to vyrobil. Až nakoniec Martin Guttman, absolvent Ekonomickej univerzity, ktorý viac ako šesť rokov pracoval v bankovníctve, otvoril v roku 2006 živnosť na výrobu sedacích vakov, o dva roky neskôr založil spoločnosť Tuli.sk, s.r.o. a spôsobil revolúciu po sediačky.

Viac

Hong kong - brána do Číny

Hong kong - brána do Číny
Hongkong už roky určuje trendy v technologických novinkách, dizajne, vývoji a aj v móde. Je miestom s výhodnou geografickou polohou a v kombinácii s nízkym daňovým zaťažením sa stáva čoraz atraktívnejším miestom pre nadväzovanie nových kontaktov a rozvíjanie biznisu. Viac

Elektronická komunikácia s daňovými úradmi povinne od 1. 1. 2014

Elektronická komunikácia s daňovými úradmi povinne od 1. 1. 2014
Finančná správa plánovala zaviesť elektronickú komunikáciu daňových subjektov s daňovými úradmi od roku 2012. Po niekoľkých odkladoch však platí, že vybrané skupiny daňových subjektov budú mať povinnosť doručovať podania finančnej správe výlučne elektronicky od 1. januára 2014. Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami je ustanovená v daňovom poriadku. Viac

Zamestnanie a práca mladistvých zamestnancov (od 15 do 18 rokov)

Zamestnanie a práca mladistvých zamestnancov (od 15 do 18 rokov)

Zákonník práce poskytuje osobitnú ochranu určitým kategóriám zamestnancov, ku ktorým bezvýhradne patria aj mladiství. Pre zamestnávateľa to predstavuje zvýšený rozsah povinností vo vzťahu k takýmto mladistvým zamestnancom.

Viac

22 % sadzba dane z príjmov právnickej osoby a daňové licencie pre obchodné spoločnosti

22 % sadzba dane z príjmov právnickej osoby a daňové licencie pre obchodné spoločnosti

Na rokovaní vlády Slovenskej republiky vo štvrtok 10. októbra 2013 bol s pripomienkami schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý zohľadňuje aj predpokladaný návrh zníženia sadzby dane z príjmov pre právnické osoby o jeden percentuálny bod zo súčasných 23 % na 22 % a taktiež zavedenie licencií pre obchodné spoločnosti (tzv. daňových licencií).

Viac

Môžu ryby lietať?

Môžu ryby lietať?

Nadácia PROVIDA hľadá jednotlivcov, neziskové organizácie a podnikateľov, ktorí sa rozhodli spojiť princípy podnikania a filantropie, aby zlepšili životy jednotlivcov a komunít, alebo pozitívne ovplyvnili životné prostredie. 

Viac

Renáta Bláhová (BMB Leitner): Majte oči otvorené a učte sa o podnikaní

Renáta Bláhová (BMB Leitner): Majte oči otvorené a učte sa o podnikaní
Spoločnosť BMB Leitner, ktorá poskytuje služby v oblasti daňového poradenstva, auditu a vedenia účtovníctva, patrí už roky medzi TOP 5 audítorských a poradenských spoločností na Slovensku. Renáta Bláhová ju založila v roku 1997 a dnes je z nej etablovaná spoločnosť s tímom, ktorý pozostáva z viac ako šesťdesiatich profesionálov. Základom klientely BMB Leitner sú najmä slovenské firmy s cezhraničnými aktivitami. Spojené tímové sily, skúsenosti a túžba po poznaní v BMB Leitner ústia do vysokej kvality poskytovaných služieb. Viac

Chcete zvýšiť šancu, že váš nápad uspeje na trhu?

Chcete zvýšiť šancu, že váš nápad uspeje na trhu?

StarCube Lite vás počas piatich dní praktických workshopov naučí, ako spoznať svojich zákazníkov a overiť si, či majú o vašu službu alebo produkt skutočne záujem. Registrácia prebieha do 15. októbra 2013.

Viac

Daňové priznania k dani z príjmov fyzickej osôb (typ A a typ B) za rok 2013 (návrh)

Daňové priznania k dani z príjmov fyzickej osôb (typ A a typ B) za rok 2013 (návrh)
Zmeny a doplnenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) od 1. januára 2013 (resp. v roku 2013) vyvolali potrebu úpravy daňových priznaní k dani z príjmov. Vzory daňových priznaní ustanovuje Ministerstvo financií SR opatrením (MF SR) a zverejňujú sa v Zbierke zákonov. Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh opatrenia  MF SR, ktorým sa aktualizujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Medzirezortné pripomienkové konanie sa ukončí 14. 10. 2013 a návrh opatrenia bude postúpený na rokovanie vlády. Viac

TwinEntrepreneus - séria workshpov pre startupy

TwinEntrepreneus - séria workshpov pre startupy
Už druhýkrát v tomto roku bude séria workshopov TwinEntrepreneurs podporovať spoluprácu slovenských a rakúskych mladých ambicióznych podnikateľov. Na start-up scéne medzi Viedňou a Bratislavou budú zdieľať svoje skúsenosti, rady a nadväzovať nové kontakty . ViacHlavní partneri

Podnikanie v ČR